Sökning: "lärares kunskapssyn"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden lärares kunskapssyn.

 1. 1. Kunskap & bedömning i dansimprovisation : en intervjustudie om tre lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sanna Gren; [2019]
  Nyckelord :dans; improvisation; kunskap; bedömning;

  Sammanfattning : Studien beskriver och analyserar tre danslärares perspektiv på improvisation som ett ämne i dansundervisning. Syftet med stud I mitt arbete kommer jag att undersöka, beskriva och reflekteraöver mina egna kreativa processer i mitt eget skapande och iallmänhet. LÄS MER

 2. 2. Den demokratiska fostran i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Holmberg; Yllka Halili; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt av. Främlingsfientliga åsikter i och runt om i samhället är något som går emot skolans fostransuppdrag och behöver bemötas och förebyggas i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Deltagares och lärares syn på SFI : Förhållningssätt till undervisningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tommy Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Kulturella värderingar; SFI klassrummet; muntlig språkkompetens;

  Sammanfattning : Studien undersöker deltagares och lärares förhållningssätt till SFI-undervisningen dels avseende kunskapssyn och lärande, dels relationer och kommunikation i klassrummet. Tio deltagare och tio lärare gav genom kvalitativa intervjuer ca 350 kommentarer kring SFI-undervisningen, vilka klassificeras utifrån kunskapssyn, lärande, relation och kommunikation. LÄS MER

 4. 4. "HUR TAR MAN SIG AN EN TEXT?” : En kvalitativ studie av åtta F–3-lärares beskrivningar av sin undervisning i läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elizabeth Jonsson; Ellen Hamrelius; [2019]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförståelsestrategier; konstruktivistisk kunskapssyn; undervisningsmodeller; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta lärare i årskurserna F–3 beskriver att de arbetar med läsförståelse för att eleverna ska nå målen i svenska och för att förbereda eleverna för nationella proven i årskurs 3. För att studera detta användes semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Söderberg; [2018]
  Nyckelord :autism; framgångsfaktorer; förutsättningar; inkludering; lärares inställning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söderberg, Ann (2018). Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv. Inclusion of pupils with autism spectrum disorder — challenges and facilitating factors from a teacher perspective. LÄS MER