Sökning: "lärares motiv"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden lärares motiv.

 1. 1. Lärares prioriteringar av matematiska kunskaper och kompetenser i grundsärskolans åk 7-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Högstrand; Caroline Stjerna; [2021-02-08]
  Nyckelord :Intellektuell Funktionsnedsättning; matematik; grundsärskola;

  Sammanfattning : Det finns ett omfattande forskningsbehov kring elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och matematik. Internationella forskningsstudier pekar på att det finns brister i matematikundervisningen för elever med IF som leder till att dessa elever enbart får möjlighet att utveckla begränsade delar av matematiken. LÄS MER

 2. 2. Form eller innehåll i SVA-undervisningen – Vad tycker lärarna? : en undersökning av uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hans Repo; [2020]
  Nyckelord :lärares uppfattningar; attityder; undervisning; svenska som andraspråk; fokus på form; fokus på innehåll; teacher cognition; kommunikativ kompetens;

  Sammanfattning : Studien undersöker SVA-lärares uppfattningar huruvida undervisningen ska fokusera på form – kunskaper i språksystemet, – eller på innehåll – kunskaper om hur språket används. Deltar i studien gör fyrtio lärare i högstadie- och gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. "... generellt skulle jag tro att många lyfts av musik" : Lärares användning av musik i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Lindmark; [2020]
  Nyckelord :musik; svenskundervisning; svenska; språk; estetiska lärprocesser; klasslärare; lärande; F–3;

  Sammanfattning : Då forskning visar på att musik kan ha en betydande roll för elevers utveckling inom språket är det intressant att undersöka varför musik inte alltid får den plats den förtjänar i svenskundervisning. Syftet med denna studie är att belysa klasslärares användning/integrering av musik i svenskundervisningen i årskurs F–3. LÄS MER

 4. 4. Lågstadielärares förhållningssätt till programmering : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Brandt; Ellen Skattberg; [2019]
  Nyckelord :programmering; förhållningssätt; lågstadielärare; trekomponentsmodellen; utmaningar;

  Sammanfattning : Programmering har från hösten 2018 blivit en del av grundskolans läroplan i Sverige och ingår nu i ämnena matematik och teknik. Det har dock tidigare saknats forskning om lågstadielärares förhållningssätt till programmering vilket är ett motiv till att denna uppsats. LÄS MER

 5. 5. Lärares syn på användning och bedömning av laborationer i kemi

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Frida Göransson; [2019]
  Nyckelord :Kemi; laboration; bedömning; bedömningsmetoder; årskurs 4–6; lärare; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en inblick i bedömning av laborationer i kemi och vilka svårigheter som kan finnas med det. Studien är kvalitativ och har fyra stycken forskningsfrågor som besvaras i resultatdiskussionen. LÄS MER