Sökning: "lärares uppfattningar om specialpedagogiska insatser"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden lärares uppfattningar om specialpedagogiska insatser.

 1. 1. Lärares hantering av Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd för läsning på höstterminen i årskurs 1 - En kvalitativ intervjustudie av sex lågstadielärares uppfattningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristiina Halonen; Anne Wallberg; [2020-06-23]
  Nyckelord :bedömningsstöd; läsförståelse; årskurs 1; ntervju; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syfte Kunskapskrav i läsförståelse för skolans årskurs 1 infördes år 2016. Sedan dess är lärarna ålagda att bedöma elevernas läsförmågor på höstterminen i årskurs 1 med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete och uppfattningar om insatserna med att identifiera och utveckla metoder för att ge stöd till studerande i matematik på en gymnasial vuxenutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ofelia Lindenholst; [2020]
  Nyckelord :Distanskurser i matematik; gymnasial vuxenutbildning; kartläggning; specialpedagogisk fortbildning och stödinsatser.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Lindenholst, Ofelia (2019) Lärares arbete och uppfattningar om insatserna med att identifiera och utveckla metoder för att ge stöd till studerande i matematik på en gymnasial vuxenutbildning. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. En undersökning om lärares, speciallärares och specialpedagogers uppfattningar om dyskalkyli

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tina Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Dyskalkyli; kartläggning; matematikundervisning; utredning;

  Sammanfattning : Min studie förväntas bidra med kunskap om hur speciallärare, specialpedagoger och grundskollärare uppfattar begreppet dyskalkyli samt hur de strukturerar undervisningen för eleverna. Studiens syfte är att öka kunskapen om vilka olika utgångspunkter det finns bland lärare, speciallärare och specialpedagoger för att förstå dyskalkyli. LÄS MER

 4. 4. Undervisare, utredare och utvecklare? Rektorers och lärares synsätt på speciallärarens verksamhet mot språk-, skriv- och läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Hed; Camilla Fors; [2019]
  Nyckelord :dilemmaperspektiv; grundskolan; skolutveckling; speciallärarens arbetsuppgifter; språk-; skriv- och läsutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Fors, Camilla och Hed, Åsa, (2019). Undervisare, utredare och utvecklare? Rektorers och lärares synsätt på speciallärarens verksamhet mot språk-, skriv- och läsutveckling. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Lärares och förskollärares uppfattningar om arbetet med barn i svårigheter i lässituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Miriam Boman; [2018]
  Nyckelord :Fenomenografi; Lärares upplevelser; Extra anpassningar; Läsning; Pedagogiska strategier; Läsinlärning; Lässvårigheter; Förskola; Grundskolans tidiga år;

  Sammanfattning : Läsning har varit föremål för Skolverkets uppmärksamhet de senaste åren. Bland annat genom Läslyftet har Skolverket arbetat för att lyfta läsresultaten i Sverige. Den här uppsatsen fokuserar på förskollärares och lärares uppfattningar om vad som är viktigt i arbetet med barn med svårigheter i lässituationer. LÄS MER