Sökning: "lärares uppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade orden lärares uppgifter.

 1. 1. Motiverande matematikundervisning – En intervjustudie om lågstadielärares uppfattningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Felicia Nordström; [2019-07-01]
  Nyckelord :motivation; lärares uppfattningar; utmaningar; lärares metoder; matematik; lågsta- diet; lärarintervjuer; inre och yttre motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera lågstadielärares uppfattningar om elevers motivation i re- lation till matematikundervisningen, vilka metoder som lärarna beskriver sig använda för att motivera sina elever samt vilka utmaningar som lärare upplever i sitt arbete med att motivera. Studiens teoretiska utgångspunkt är den tidigare forskning som finns om motivation, särskilt inre och yttre motivation. LÄS MER

 2. 2. Matematiklärares användning av lärplattformar vid bedömning : En undersökning av gymnasielärares arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Andreas Bölin; Erik Tingsborg; [2019]
  Nyckelord :digital learning platforms; Learning Management System; Student Information System; assessment; teacher’s perspective; digitalization; lärplattform; Learning Management System; Student Information System; bedömning; lärarperspektiv; digitalisering;

  Sammanfattning : Svenska skolan digitaliseras och fler skolor använder digitala lärplattformar för att hantera allt ifrån administrativa sysslor till kommunikation kring specifika uppgifter mellan lärare och elev. Dessa lärplattformar följer inga statliga direktiv eller kravspecifikationer, utan utformning styrs av skolledningens uttryckta behov. LÄS MER

 3. 3. Varierad matematikundervisning : problemlösning

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Joakim Englund; Johanna Ahlander; [2019]
  Nyckelord :Rika problem; Rika matematikuppgifter; Läroböcker; Årskurs 2;

  Sammanfattning : En läroboksstyrd matematikundervisning innebär mindre möjligheter att utveckla elevers problemlösningsförmåga. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om lärares varierande undervisning om problemlösning i och utöver lärobok i årskurs 2. Fyra frågeställningar användes för att uppnå syftet. LÄS MER

 4. 4. Det ska vara en utmaning, men inte för svårt : En studie om hur fem lärare organiserar sin undervisning med matematisk problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Sejla Ukic; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; matematisk problemlösning; organisation; samarbete; uppgifter.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lärares perception av matematisk problemlösning i årskurs F-3 samt hur lärare strukturerar upp sin undervisning och på vilket sätt de väljer problemlösningsuppgifterna. För att besvara studiens forskningsfrågor utfördes en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer med fem verksamma lärare. LÄS MER

 5. 5. Lärares syn på introduktion av programmering i matematikämnet i grundskolans årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Åberg; [2019]
  Nyckelord :datalogiskt tänkande; digital kompetens; intervju; kodning; lärare; läroplan; matematik; programmering;

  Sammanfattning : Programmering har nyligen introducerats i matematikämnet i grundskolan. Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärares inställning är till introduktionen av programme¬ring i matematikämnet i grundskolans årskurs 7–9. Undersökningen är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär. LÄS MER