Sökning: "lärares värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden lärares värderingar.

 1. 1. Strukturer och värderingar av bevis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Phoenix Björkdahl; [2023-04-18]
  Nyckelord :Geometri; bevis; argumentation; Toulmin; van Hiele; syfte med bevis; lärares värderingar; matematik 2.;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to investigate the structure of Swedish students’ mathematical argumentation and what values teacher show when ranking student solutions. This qualitative study used a clinical, task-based interview (N = 4). LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskapslärares ämnesförståelse och prioriteringar : En kvalitativ studie om lärares ämnesförståelse och prioriteringar inom ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Tinh Nguyen; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med egna erfarenheter av samhällskunskapslärare som jag har haft genom åren så har lärarna haft olika värderingar på vad som är viktigast för dem att lära ut. Det i sin tur kan alltså leda till att eleverna, med olika lärare, lär sig väldigt olika saker och olika mycket inom samhällskunskapen, därmed kan resultera att eleverna besitter på olika kunskaper. LÄS MER

 3. 3. “Vi förbjuder inte, vi stretchar barns populärkultur” : - En kvalitativ intervjustudie om hur lärare i fritidshem utgår från barns intresse för populärkulturen i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Kristin Alterstav; Linnéa Österman; [2023]
  Nyckelord :populärkultur; fritidshem; lärare i fritidshem; barns intressen; värdegrund; relationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utforska och bidra med kunskap om hur lärare i fritidshem utgår från barns intressen för populärkulturella inslag i lek, medier och digitala verktyg i sitt arbete. Studien syftade även till att besvara vilka svårigheter och möjligheter som fritidshemslärarna såg i sitt arbete med barns populärkultur samt lärares arbete med populärkultur. LÄS MER

 4. 4. ”Vissa normer kanske behöver hjälp för att förändras – där har vi i skolan ett viktigt jobb att göra” : En kvalitativ studie om lärares arbete med och upplevelse av normkritisk undervisning i skolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Tina Olsson; [2023]
  Nyckelord :Normer; normkritik; normkritiskt arbete; normkritisk pedagogik; normkritisk undervisning; normundervisning;

  Sammanfattning : Då normer spelar en sådan stor roll i samhället och i skolan, inte minst för alla elever är syftet i denna undersökning därför att bidra med kunskap och nya infallsvinklar i hur ett normkritiskt arbete kan se ut i SO-undervisningen i F-3 för att inspirera andra lärare att själv implementera detta arbete i sin undervisning för att skapa en bättre skola. Utifrån detta syfte formulerades och besvarades frågeställningar kring hur lärare beskriver och upplever det normkritiska arbetet samt hur de själva reflekterar över normer. LÄS MER

 5. 5. Normkritik – vad, hur och varför? : En kvalitativ intervjustudie av lärares beskrivningar av normkritik i ämnet samhällskunskap för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Cornelia Edvinsson; [2023]
  Nyckelord :norms; norm criticism; norm-critical education; norm-critical pedagogy; values; civics; normer; värden; värdegrund; normkritik; normkritisk pedagogik; toleranspedagogik; samhällskunskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how social studies teachers deal with issues related to norm-critical aspects in the classroom and what opportunities and challenges teachers experience with this approach. The paper also examines what it means to implement a norm-critical perspective in the social studies classroom. LÄS MER