Sökning: "lärarh andledning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lärarh andledning.

  1. 1. Smart mat. En rapport om utformningen av ett temaarbete om mat och hållbar utveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Hansson Johanna; [2015]
    Nyckelord :Utbildning för hållbar utveckling; lärarh andledning; temaarbete; lektionsplanering; demokrati;

    Sammanfattning : Denna rapport beskriver framtagandet av ett ämnesöverskridande temaarbete för årskurs 4-6 om mat med hållbar utveckling som grund. Dagens samhälle präglas av klimatförändringar och konsekvenser av detta. I framtiden kommer dessa konsekvenser att märkas allt mer. LÄS MER