Sökning: "lärarrollen"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade ordet lärarrollen.

 1. 1. DEMOKRATI- OCH FOSTRANSUPPDRAGET

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anne-Marie Boman Wennberg; [2020-04-15]
  Nyckelord :lärarrollen; demokrati- och fostransuppdrag; likvärdighet; marknadisering; organisering; medborgerliga idealtyper; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Syfte: Studien handlar om gymnasielärares demokratiuppdrag i den marknadsanpassade gymnasieskolan. Att fostra kunniga och ansvarstagande samhällsmedborgare är ett av utbildningsystemets primära mål.Lärare och elever styrs både medvetet och omedvetet mot olika ideal. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i musikämnet : Musiklärares erfarenheter av anpassning för elever med utländsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :My Carserud; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; anpassning; eurocentrisk; musik;

  Sammanfattning : Som musiklärarstudent mötte jag olika elever med utländsk bakgrund som hade olika svårigheter i musikämnet. Detta fick mig att vilja undersöka hur musiklärare anpassar undervisningen för dessa elever, när jag sökte efter information online fann jag mycket lite, och ansåg att det därför var extra intressant att undersöka just detta. LÄS MER

 3. 3. Rousseau and Nietzsche on Education, not Altruism

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Deumier Morgan; [2020]
  Nyckelord :education; Rousseau; Nietzsche; altruism; philosophy; teaching;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska det altruistiska idealet i relation till Rousseaus och Nietzsches föreställning om den gode läraren. Att altruism är moraliskt gott är något som oftast ses som självklart. LÄS MER

 4. 4. Hälsouppdraget : Utvärdering av hur lärare uppfattar & relaterar omkring hälsa & livsstil

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Gölin Swessar; [2020]
  Nyckelord :grundlärare; hälsa; hälsolitteracitet; hälsouppdrag; livsstil;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om lärares uppfattningar av begreppen hälsa och livsstil för att skapa förståelse för hur lärare ser på yrkesrollens hälsouppdrag. Inom studien hölls sju intervjuer med yrkesaktiva grundlärare. LÄS MER

 5. 5. Egoistic Teaching: Rousseau, the Good Life, and the Teacher's Role

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Morgan Deumier; [2020]
  Nyckelord :the good life; Rousseau; altruism; egoism; teaching; philosophy;

  Sammanfattning : Lärarrollen brukar först och främst ses som en altruistisk företeelse - läraren bör främst hänge sig åt andras behov. Trots att en sådan syn är tongivande idag är den oerhört problematisk. Denna essä ämnar att bidra till forskning om lärarrollen. LÄS MER