Sökning: "lärarstudent"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet lärarstudent.

 1. 1. Serieteckningens möjligheter : En studie som undersöker serieteckningar som multimodal instruktion i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Linnèa Daun; [2019]
  Nyckelord :Visual Communication; Multimodality; Pedagogy; Instructions; Visuell kommunikation; Multiomodalitet; Pedagogik; Instruktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker serieteckning som multimodal instruktion i skolan med syfte atttillgängliggöra kunskap om, undersöka och utveckla, alternativa undervisningsmaterial medmultimodalitet som utgångspunkt och serieteckning som metod. Delar av arbetet hargenomförts som ett kollegialt lärande tillsammans med en annan lärarstudent, samt isamverkan med en undervisande lärare i grundskolan (åk 7 – 9). LÄS MER

 2. 2. Studenters beskrivna erfarenheter av bemötandet på vfu : Är det skillnad på skola och skola?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Marianne Flyckt Hahlin; [2018]
  Nyckelord :Lärarutbildning; verksamhetsförlagd utbildning; lärarstudent; handledare;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har sin startpunkt i lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning (vfu). Sveriges lärarutbildning har omarbetats då det funnits brister i vfun när det gäller ämneskunskaper och när det gäller vfu-placering inom relevant verksamhetsområde för planerad examen. LÄS MER

 3. 3. En del av Adele : En självobservationsstudie av en konstnärlig process kring instuderingen av en operaroll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Hedda Lund Andersen; [2017]
  Nyckelord :musical study; learning process; opera; design for learning; laughter analysis; video observation; musikalisk instudering; lärandeprocess; opera; design för lärande; konstnärlig undersökning; skratt-analys; videoobservation;

  Sammanfattning : Hur kan jag som lärarstudent vid en musikhögskola instudera en operaroll? Jag har undersökt denna fråga genom att observera instuderingsarbetet av rollen som kammarjungfrun Adele från operetten Läderlappen av Johann Strauss. Förutom det konstnärliga arbetet och utforskandet av detta har även perspektivet design för lärande använts som teoretiskt utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Beprövad erfarenhet i teknikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Johansson; [2016]
  Nyckelord :beprövad erfarenhet; centralt innehåll; didaktik; didaktiska frågor; teknik; undervisningsmetoder; ämnesdidaktik; ämnesinnehåll;

  Sammanfattning : För mig är en riktigt bra lärare någon som kan inspirera och motivera sina elever i klass-rummet och få dem att vilja utvecklas och lära sig nya saker. Till det krävs det utbildning men också erfarenhet. LÄS MER

 5. 5. Regeringens begäran, lärarens möjlighet? : En studie av lärarutbildares resonemang kring entreprenörskap i grundlärarutbildningen

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Hanna Gilca; [2016]
  Nyckelord :Entreprenör; entreprenörskap; skola; grundlärarutbildning; lärarstudent och lärarutbildare;

  Sammanfattning : Entreprenörskap ska enligt regeringen löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet (Regeringskansliet, 2009). I Lgr 11 framgår det att skolans uppdrag är att ”[…] utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (Skolverket, 2011a, s. 9). LÄS MER