Sökning: "lärarutbildning halmstad högskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 979 uppsatser innehållade orden lärarutbildning halmstad högskolan.

 1. 1. Påverkan av lärares implicita och explicita uppfattningar kring undervisning i naturvetenskap och teknik : - En kunskapsöversikt

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Moberg; Malin Riis; [2016]
  Nyckelord :Attityd; Genus; Naturvetenskaplig undervisning;

  Sammanfattning : Intentionen med kunskapsöversikten är att redovisa forskningsresultat som lyfter fram tänkbara förklaringar kring vad som påverkar lärares implicita och explicita uppfattningar om och inställning till den naturvetenskapliga undervisningen. Kunskapsöversikten belyser även hur denna attityd påverkar deras undervisning vid val av undervisningsmetodoch innehåll. LÄS MER

 2. 2. Ett färdigt paket? : – En studie om hur väl förberedda lärare upplever sig vara inför inträdet i yrket och hur de beskriver sina upplevelser av stress och stresshantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Kraaij; Sandra Jotic; [2015]
  Nyckelord :Lärarutbildning; nyexaminerade lärare; stress; stresshantering; stressorer;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks med hjälp av semistrukturerade intervjuer lärares upplevda stress vid inträdet i yrket, samt hur förberedda de upplever sig vara inför yrkesrollen. I studien undersöks bland annat faktorer såsom nyexaminerade lärares upplevda stress, strategier för att hantera den upplevda stressen, samt lärarutbildningens utformning. LÄS MER

 3. 3. Läroplansförändring inom Idrott och hälsa : En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa har sett på läroplansförändringarna från Lgr62-Lgr11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Tholse; [2015]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; läroplansförändring; gymnastik; idrottslärare; läroplansforskning; ämnesinnehåll och syfte;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGArbetets art: Ämneslärarutbildning, Examensarbete i Historia, 15HPAntal sidor: 36Titel: Läroplansförändring inom Idrott och hälsa, En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa har sett på läroplansförändringarna från Lgr62-Lgr11Författare: Ida Tholse, 911114-2023Handledare: K.G Hammarlund                                                                                                                                                                 Bakgrund: Förändring i skolan är något som sker kontinuerligt. LÄS MER

 4. 4. Dator eller ordbok? : En studie om datorer som ett hjälpmedel i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Ida Jönsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att jämföra inlärning med hjälp av dator gentemot inlärning med hjälp av ordbok. Två klasser på samma gymnasieskola och samma program, har blivit testade på ordförståelse. Under en lektion fick klass A använda sig av datorer medan klass B fick använda ordböcker. LÄS MER

 5. 5. Samstämmighet inom historieundervisningen : En undersökning av styrdokumenten och två läromedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Frida Josefsson; [2014]
  Nyckelord :Samstämmighet; Historieundervisning; Styrdokument; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om elever får möjlighet att tillgodogöra sig de redskap de enligt samhället behöver för att hantera historieämnet i historieundervisningen. Undersökningen är speciellt inriktad mot historieundervisningen i årskurs 7-9, och graden av samstämmighet mellan Lgr 11 samt läromedlen SO-Serien Historia och Utkik: historia. LÄS MER