Sökning: "lärarutbildning i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade orden lärarutbildning i sverige.

 1. 1. ”Vi vuxna måste inte bara vara närvarande, utan även härvarande” : En studie om förskollärares arbetssätt och förhållningsätt för att främja relationsbyggande och gemenskap i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Miriam Erkapers; Susanne Lindh; [2022]
  Nyckelord :kamratkultur; förskollärare; inkludering; exkludering; gemenskap; stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med att främja barns relationer i förskolan och hur de ser på sitt uppdrag utifrån läroplan för förskolan. Vi undersöker även hur förskollärare tolkar barns relationsbyggande under fri lek, i termer av inkludering och exkludering. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan i Sverige och Filippinerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Lorelie Bacalla Johansson; [2022]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; komparativa studier; Sverige; Filippinerna;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur förskollärare i Sverige och i Filippinerna ser på inkludering och barn i behov av särskilt stöd. Metoden som användes i studien var skriftliga onlineintervjuer med ett bekvämlighetsurval av förskollärare i de två länderna, totalt 13 intervjuer, sex i Sverige och sju i Filippinerna. LÄS MER

 3. 3. Att spela eller inte spela : En intervjustudie om att använda digitala spel i engelskundervisningen för lägre årskurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Johanna Wahlberg; [2022]
  Nyckelord :Language Teacher Cognition; Technological Pedagogical and Content Knowledge; digitala spel; utmaningar; möjligheter;

  Sammanfattning : En stor del av unga barn spelar digitala spel på sin fritid och flera studier har visat på positiva effekter på ungas engelskaförmåga genom detta. Med tanke på dess potential för lärande vore det intressant att undersöka lärares uppfattningar om dem och hur de använder dem. LÄS MER

 4. 4. Matematiksvårigheter på högstadiet : Vilka undervisningsmetoder fungerar bäst för elever i matematiksvårigheter? Ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jonas Knutell; [2022]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; undervisningsmetoder; orsaker; lärarperspektiv; högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa vad högstadielärare i matematik uppfattar som framgångsrika undervisningsmetoder för elever i matematiksvårigheter. Genom semi-strukturerade intervjuer har sex lärare från olika högstadieskolor i Sverige gett sin syn på olika orsaker till elevers matematiksvårigheter och vilka undervisningsmetoder som de därmed anser fungerar bäst för dessa elever. LÄS MER

 5. 5. Inkludering och delaktighet i religionskunskapsundervisningen: Om religionskunskapslärares verktyg och strategier för ökad respekt och förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Johan Wennberth; Hafiz Ahmad; [2022]
  Nyckelord :Inkludering och delaktighet; identitet; intersektionalitet; verktyg; strategier; inclusive education; specialpedagogik; religionskunskapslärare; religionsdidaktik.;

  Sammanfattning : Följande kvalitativa studie undersöker tre lärares upplevelser av inkludering och delaktighet inom ämnet religionskunskap på gymnasieskolan. Resultatet från undersökningen visar ett stickprov på vad några lärare i religionskunskap i Sverige från tre olika skolor, tycker och tänker kring begreppen inkludering och delaktighet och intersektionalitet. LÄS MER