Sökning: "lärarutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 3049 uppsatser innehållade ordet lärarutbildning.

 1. 1. Kostundervisningens komplexitet : En kvalitativ studie gällande idrottslärares perspektiv på undervisning om kosthållning i kursen idrott och hälsa 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellen Skantz; [2023]
  Nyckelord :Health; Physical education teacher; Interview; Competence development; Nutrition education; Teacher education; Hälsa; Idrottslärare; Intervju; Kompetensutveckling; Kostundervisning; Lärarutbildning;

  Sammanfattning : Då kostundervisningen i skolan till stora delar har visat sig vara ett komplext område, har denna studie i syfte att undersöka idrottslärares perspektiv på undervisning gällande problematik kopplat till kosthållning i kursen idrott och hälsa 1. Med hjälp av en kvalitativ metod inkluderade studien semistrukturerade intervjuer med fem idrottslärare från två olika gymnasieskolor i Värmland. LÄS MER

 2. 2. Ämnesdidaktiska förutsättningar inom skolämnet juridik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Caroline Falck; [2023]
  Nyckelord :Juridik; juridiskt språk; lärarutbildning; ämnesbehörighet; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Allt fler gymnasieelever läser juridik samtidigt som skolorna rapporterar en stor brist på ämnesbehöriga lärare i juridik. Det är inte möjligt att bli legitimerad gymnasielärare i juridik genom ämneslärarprogrammet, ämnesbehörighet i ämnet juridik kan endast nås genom kompletterande lärarutbildningar. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och hinder för utomhusvistelse på förskolan : Faktorer som påverkar möjligheten för förskollärare att vistas i olika utomhusmiljöer med förskolegruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Camilla Draiby; Amanda Östlund; [2023]
  Nyckelord :Förskola; Utomhusvistelse; Möjligheter; Hinder; Villkor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om förskollärares uttrycka tankar och erfarenheter gällande vilka faktorer som möjliggör eller hindrar förskollärare att erbjuda barnen vistelse i olika utomhusmiljöer. Den teori som arbetet utgår ifrån är den ekologiska systemteorin. LÄS MER

 4. 4. Barns vila i förskolan : En kvalitativ studie om organisationen av barns vila i förskolan ur ett norm- och hälsoperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jessica Berggren; Sara Sundqvist; [2023]
  Nyckelord :Barn; förskola; vila; återhämtning; sömn; makt; norm; hälsa;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien var att identifiera sätt att organisera barns vila i förskolan samt belysa förskollärares respektives vårdnadshavares uppfattningar av vilans organisation i förskolan. För att uppnå detta syfte har vi intervjuat förskollärare samt vårdnadshavare till barn som vilar på förskola. LÄS MER

 5. 5. Laborativt material i matematikundervisningen inom grundsärskolan : En studie om hur och varför lärare i grundsärskolan använder laborativt material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Madeleine Vikgren; [2023]
  Nyckelord :Laborativt material; grundsärskola; matematikundervisning; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syftet med denna intervjustudie är att erhålla djupare förståelse för betydelsen av att använda laborativt material vid undervisning i matematik inom grundsärskolan. Undersökningen gjordes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer där sex lärare som undervisar i matematik på grundsärskolan deltog. LÄS MER