Sökning: "lärledare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lärledare.

  1. 1. Lärare som leder sina kollegor En aktionsforskningsstudie om möjligheter och begränsningar i mellanledaruppdraget

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Christina Löfving; [2018-09-24]
    Nyckelord :Mellanledare; arbetslagsledare; lärledare; förstelärare; mötespraktik; arbetslag; kollegialt lärande; aktionsforskning; praktikarkitekturer;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet är att ta reda på vad som möjliggör och begränsar mellanledares uppdrag att leda mötespraktiker på en skola. Detta för att kunna möta mellanledare i deras behov under en utbildning i mellanledarskap, samt få en förståelse för hur mellanledare utvecklas i sin roll under en sådan utbildning. LÄS MER