Sökning: "läroböcker för religionskunskap 1"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden läroböcker för religionskunskap 1.

 1. 1. Relationen mellan vetenskap och religion i undervisningen i religionskunskap : En litteraturanalytisk samt intervjubaserad undersökning kopplad till undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Louise Mälby; [2024]
  Nyckelord :Religion; vetenskap; gymnasieskolan; läromedelsanalys; religionsundervisning; läroböcker;

  Sammanfattning : Under denna uppsats undersöks frågan om hur relationen mellan religion och vetenskap ser ut på gymnasieskolan idag. Uppsatsen syfte är att undersöka vad som prioriteras i undervisningen om religion och vetenskap för kursen religionskunskap 1 på gymnasieskolan. För att uppnå detta syfte formuleras tre frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Vad ges utrymme i läroböcker? : En normkritisk innehålls-och diskursanalys på religionskunskapsinnehållet i läroböcker för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Tove Syrén; [2023]
  Nyckelord :Religious studies; textbooks; norm-critical analysis; content analysis; discours analysis;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att synliggöra och granska de tre religionerna judendom, kristendom och islam i fyra stycken läroböcker riktade mot årskurs 1-3 med ett normkritiskt perspektiv. Eftersom religionskunskap inte är ett enskilt ämne i de lägre årskurserna, utan är en del av de samhällsorienterade ämnena är det fyra stycken SO-läroböcker som utgör studiens material. LÄS MER

 3. 3. Framställningen av sexualitet, könsidentitet och relationer i läroböcker : En läromedelsanalys av läroböcker som används i religionskunskap 1 för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Furat Issa; Robert Joines; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Representation och stereotyper : En läromedelsanalys i religionskunskap för åk 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Mia Sinanovic Hjelmtorp; My Lindholm; [2023]
  Nyckelord :Representation; stereotyper; kristen tradition; religionskunskap; läroböcker; abrahamitiska religioner; undervisning;

  Sammanfattning : Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i världen och religion ses ofta som främmande, något som är för ”de andra”. Samtidigt vilar skolan på en kristen tradition, något som tydliggörs i läroplanen. Det gör det problematiskt att undervisa om de abrahamitiska religionerna på ett likvärdigt fördelat sätt. LÄS MER

 5. 5. Individ är inte bara unik, utan i själva verket helig : En studie om hur multiple religious belonging framställs i läromedel för Religionskunskap 1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Madeline Hübinette Eriksson; [2023]
  Nyckelord :religion; livsåskådning; multiple religious belonging; läroböcker för religionskunskap 1;

  Sammanfattning : Forskning visar på att individualismen ökar i det svenska samhället. Individen anses idag som både unik och helig vilket även är uppsatsens rubrik som är tagen från ”Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv” skriven av Liselotte Frisk. LÄS MER