Sökning: "läroböcker gymnasiet religion"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden läroböcker gymnasiet religion.

 1. 1. Hur samisk religion och andra ursprungsfolksreligioner skildras i läroböcker för gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Petter Stiernstedt; [2018]
  Nyckelord :Sami people; Sami religion; Indigenous people; Indigenous religions; Textbooks; Upper secondary school; samer; samisk religion; ursprungsfolk; ursprungsfolksreligion; läroböcker; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore how Swedish textbooks and official documents regarding the upper secondary school present indigenous religions. Special emphasis is placed on how the textbooks write about the Sami religion. LÄS MER

 2. 2. Hare Kristus och Buddha som Messias? : en kvalitativ innehållsanalys om hur hinduism och buddhism framställs i läroböcker för gymnasiet och årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Sunnerdahl; [2016]
  Nyckelord :norm; skola; hinduism; lärobok; kristendom; religion; buddhism;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine how the religions Hinduism and Buddhism compared to Christianity are portrayed and described, in a number of Swedish text books. The research questions used in order to reach the aim of the study are: How are Hinduism and Buddhism portrayed in comparison to Christianity in textbooks, Are the religions described in relation to a Christian norm in the textbooks and in what ways, and How can the portrayal of the religions be understood using theories of religious change in a modern Swedish context?The study is based on four Swedish text books used in Swedish primary school and upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Livsfrågor i religionskunskap : En litteraturstudie om hur livsfrågor presenteras i tre läroböcker för gymnasiet

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sonja Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Life issues; school books; ethics; text analysis; hermeneutic; livsfrågor; läroböcker; etik; textanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : Vi människor funderar ofta kring vår egen uppfattning dvs. vem vi är. Vi funderar också över vad vi vill bli. Vi ställs inför många andra frågor som handlar om identitet och livsfrågor. LÄS MER

 4. 4. En nyanserad eller homogen judendom? : Hur fem religionsläroböcker för gymnasiet framställer judendomen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Härkänen; [2015]
  Nyckelord :Judaism; religious education; homogenizing; heterogenisation; diversity; teaching materials; textbook analysis; judendom; religionsundervisning; homogenisering; heterogenisering; nyansering; läromedel; läroboksanalys;

  Sammanfattning : This essay aims to examine if five high school textbooks represent Judaism as homogeneous or diverse. The purpose is to see if textbooks add a diverse or homogeneous view on Judaism. The methods for this essay are a qualitative content analysis and an image analysis. LÄS MER

 5. 5. Äntligen kvinnan i centrum! Eller? : En studie av nyandlighet och genus i läroböcker i religionsvetenskap för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Therese Larsson; [2015]
  Nyckelord :nyandlighet; genus; läroböcker; bildanalys;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how gender is described in pictures in textbooks used in swedish upper secondary school. The research question is: How is gender being potrayed in the pictures of new age in the textbook in relation to traditional dichothomy, hierarchy and detraditionalization? The material used in this study consists of five textbooks in religion used for education in upper secondary schools in Sweden. LÄS MER