Sökning: "läroböcker svenska gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden läroböcker svenska gymnasiet.

 1. 1. Europeiska unionen i läroböcker i samhällskunskap : En jämförelse mellan gymnasiets högskoleförberedande och yrkesförberedande program

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robin Frischenfeldt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker framställningen av Europeiska unionen i svenska läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet. Mer specifikt så undersöks skillnader och likheter gällande EU komparativt mellan läroböcker i samhällskunskap riktade mot yrkesförberedande och högskoleförberedande gymnasieprogram. LÄS MER

 2. 2. Hur östasiatiska läror framställs i svenska läroböcker för gymnasiet : ur en religionskritisk teoribildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Eric Monroy; [2021]
  Nyckelord :Confucianism; Daoism; Taoism; Shinto; textbooks; upper secondary school; Critical Religion; Sui Generis Religion; Konfucianism; Daoism; Taoism; Shintoism; läroböcker; gymnasiet; religionskritisk teoribildning; Sui Generis Religion;

  Sammanfattning : This study seeks to explore how Swedish textbooks in religion for upper secondary school presents East Asian teachings. The main focus will be on Confucianism, Daoism and Shinto. The aim is to explore how textbook authors relate to the Western concept of reli-gion when they describe the three East Asian teachings. LÄS MER

 3. 3. De bortglömda urfolken : En kritisk diskursanalys om samernas och den nordamerikanska ursprungsbefolkningens framställning i svenska historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Ida Swärd; [2020]
  Nyckelord :samer; indianer; nordamerikanska ursprungsbefolkningen; läroboksgranskning; kritisk diskursanlays; Homi Bhabha; vi och dem ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur samerna respektive den nordamerikanska ursprungsbefolkningen framställs i samtida historieläroböcker för gymnasiets senare historiekurser. Det som undersökts är hur de två ursprungsfolkens historia och kulturmöten framställs i relation till vad som står i Gy11:s läroplan. LÄS MER

 4. 4. Läroböckernas grammatiska trösklar: En undersökning av läromedel för svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kale Lidström; Vilma Bolding; [2020]
  Nyckelord :fras; funktionaliserad undervisning; formaliserad undervisning; grammatik; grammatikdidaktik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; läroböcker; läromedelsanalys; sats; språklig hierarki; svenskämnet; tröskelbegrepp;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen för hur läromedel i svenska på gymnasienivå kan bidra till kontext för grammatikundervisningen. Utifrån denna kontext undersöks tre tröskelbegrepp inom grammatiken, d.v.s. LÄS MER

 5. 5. Afrika i svenska läroböcker i historia : En undersökning om hur Afrika framställs i svenska läroböcker i historia för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emil Svanström; [2020]
  Nyckelord :Africa; History; Textbooks; Portrayal; Postcolonialism; Afrika; Historia; Läroböcker; Läromedel; Framställning; Postkolonialism;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study was to investigate how the African continent, its people and its history were portrayed in a selection of Swedish history textbooks for upper secondary school that were published in the period 2000-2010. In addition, the aim was also to investigate how the portrayal of Africa might have changed over time compared to the portrayal of Africa in textbooks before 2000. LÄS MER