Sökning: "läroböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 1812 uppsatser innehållade ordet läroböcker.

 1. 1. Holodomor i Sverige. Hur Sovjetunionen och händelserna kring Holodomor fram- ställts i svenska läroböcker för gymnasiet från 1950-talet och framåt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktor Gustavsson; [2024-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De abrahamitiska religionerna : En intersektionell analys av hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i läroböcker i religionskunskap för åk 4–6 (1994–2022)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Abdullah; Abu Sultan Mariam; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats innefattar en kvalitativ textanalys, som undersöker hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i sex läroböcker för årskurserna 4–6 mellan åren 1994–2022. Studiens teoretiska utgångspunkter intersektionalitet och andrafiering används genomgående i analysen av läroböckerna för att identifiera maktordningarna etnicitet och kön. LÄS MER

 3. 3. Läroboksanalys av uppgifter med programmeringsinnehåll i matematikböcker på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ulf Sonnfors; Emelie Gunnarsson; [2024]
  Nyckelord :högstadiet; läroboksanalys; matematik; programmering;

  Sammanfattning : Införandet av programmering i den svenska grundskolans läroplan har skapat utmaningar för lärare, som står inför komplexiteten att integrera denna nya komponent i en redan befintlig läroplan. Trots att det har gått flera år sedan programmering inkluderades i LGR11 och förstärktes i LGR22, upplever lärare fortfarande svårigheter med att införliva programmering i matematikundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Klok av en bok? : En analys av historiemedvetande i läroböcker för lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Emelie Berg; Linnea Pålsson; [2024]
  Nyckelord :historiedidaktik; lågstadiet; läroboksanalys; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om hur läroböcker kan bidra till utveckling av historiemedvetande. I studien definieras begreppet historiemedvetande som en medvetenhet om historicitet, det vill säga medvetenhet om att historia är skapat i tid och rum och därför är kontextberoende, vilket kan betraktas som det övergripande målet med all historieundervisning i den svenska skolan. LÄS MER

 5. 5. Ordklassen pronomen : Analys av läromedel i svenska för årskurserna 7-9

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Catarina Wahlgren Sjöstedt; [2024]
  Nyckelord :Pronomen; läromedelsanalys; läromedel; läroböcker; svenska; årskurs 7-9;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur ordklassen pronomen beskrivs i läromedel i svenska för årskurserna 7, 8 och 9. Studien har genomförts genom närläsning av fem olika läromedel, varav tre är tryckta läroböcker och två är digitala läromedel. LÄS MER