Sökning: "läroboksanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet läroboksanalys.

 1. 1. Läromedelsanalys i matematik om problemlösningsuppgifter i grundskolan årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elita Brente; Jessica Mao; [2021]
  Nyckelord :läromedel; läroboksanalys; problemlösning; problemlösningsstrategier;

  Sammanfattning : Läromedel har ett stort inflytande över matematikundervisningen och valet av lärobokeni Sverige har överlämnats till den enskilde läraren och skolan. Granskning av läromedel kan anses vara en viktig del för att säkerställa kvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Illustrationer som informationsbärare : En analys av illustrationer i fysikläroböcker för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Björklund; Golestan Rahem dost; [2021]
  Nyckelord :Läroboksanalys; Fysikläroböcker; Årskurs 4–6; Multimodalitet; Kognitiv semiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna läroboksanalys var att undersöka användningen av illustrationer i fysikläroböcker för årskurs 4–6. Samtliga illustrationer från utvalda kapitel från fyra fysikläroböcker analyserades både kvantitativt och kvalitativt med hjälp av analysmodeller baserade på Rune Petterson och Scott W. Slough m.fl. LÄS MER

 3. 3. Hur text, bild och bildtext samspelar i NO-läroböcker för årskurs 1–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Erika Törnlycke Brobeck; Jaquline Andersson; [2021]
  Nyckelord :: bild och text; samstämmighet; läroboksanalys; lärobok; innehållsanalys; NO; åk 1–6;

  Sammanfattning : Läroböcker är grunden för undervisningen för många elever, framför allt inom de naturorienterande ämnena. Samspelet mellan text, bild och bildtext påverkar till stor del elevers intryck och förståelse för ämnesinnehållet i läroböcker. LÄS MER

 4. 4. 42 : En analys av livsmening och meningsskapande i läroböcker för ämnet religionskunskap i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Veronika Dahl; [2021]
  Nyckelord :livsåskådning; läroboksanalys; religionsdidaktik; religionsundervisning; världssyn; religiös; sekulär;

  Sammanfattning : Religionskunskap är ett gymnasiegemensammt ämne som alla elever i den svenska gymnasieskolan läser. Med utgångspunkt i den sekulära samhällsutvecklingen i Sverige har också skolan utvecklats i en sekulär riktning. LÄS MER

 5. 5. Samspelet mellan textens delar : En multimodal läroboksanalys av två NO-läroböcker för årskurs 1–3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Gomez Cruz Gissele; Jakobsson Frida; [2021]
  Nyckelord :NO; lärobok; multimodalitet; vidgat textbegrepp; visuella representationer; meningsskapande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER