Sökning: "läroboksanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet läroboksanalys.

 1. 1. Vad ska vi göra med lyriken? : En granskning av uppgifter kopplade till lyrik i läroböcker för gymnasiekursen svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellinor Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Upper secondary school; Swedish as a school subject; poetry; textbook analysis; pedagogy of literature; literary reception; Gymnasieskola; svenskämne; lyrik; läroboksanalys; litteraturpedagogik; litteraturreception;

  Sammanfattning : Trots att lyrik kan bidra med mycket till elevers utveckling visar såväl elever som lärare ofta en negativ eller osäker inställning till genren. Läromedel kan därför få ett stort inflytande över lyrikundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Civilisationens begynnelse – en lycklig historia? : En innehållsanalys av hur svenska historieläroböcker berättar om högkulturerna Egypten, Mesopotamien, Kina och Indien

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sandra Bokor; [2022]
  Nyckelord :högkulturer; läroboksanalys; berättelser; flodkulturer; positivitet; negativitet; historiedidaktik; narrativ; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The reason for this study is based on the premise that the era of High Cultures is perceived as an almost forgotten time that few remember or know something about. This study aims to investigate what textbooks for years 7-9 tell us about the first high cultures. LÄS MER

 3. 3. Lärobokens Jesus : En läroboksanalys över världens mest kända person i svenska läroböcker mellan 1860–2020

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elin Hamberg; [2022]
  Nyckelord :Jesus; läroböcker; sekularisering; skola; kristendom;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur Jesus skildras i svenska läroböcker i religionskunskap mellan 1860–2020 samt diskutera varför det finns skillnader över tid med stöd av Selanders sekulariseringstes och Sørensen historiska analys. Metoden som använts är kvalitativ textanalys och materialet tio läroböcker mellan ovan angivna år. LÄS MER

 4. 4. Den modiga eller slösaktiga kvinnan? : En läroboksanalys om kvinnliga aktörer från 1876 till 2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Marija Suvejkic; [2022]
  Nyckelord :Textbooks; women; equality; gender; and history didactics theory; Läroböcker; kvinnor; jämställdhet; genus och historiedidaktisk teori;

  Sammanfattning : This is a study about six textbooks that are used in the history subject in the Sweden upper secondary school since the year of 1876 to 2018 with a year-gap of approximately 30 years. The study aims to understand how many and to what proportion women are named in the textbooks. LÄS MER

 5. 5. BILDEN AV SÄKERHETSPOLITIK I LÄROBÖCKER : Läroboksanalys av Sveriges säkerhetspolitik i läroböcker från Lgy 70 och Lpf 94

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joar Wikström; [2022]
  Nyckelord :Security policy; curriculum; textbook analysis; qualitative content analysis; neutrality; security; social science;

  Sammanfattning : In this study, the content and depiction of security policy in Sweden was studied in educational social studies textbooks, derived from the 3rd course from two different curriculums: Lgy 70 and Lpf 94. The purpose of the study was to examine if there is a notable development and shift in the way that security policy is depicted and described in Swedish textbooks, and to do it in consideration of the drastic geopolitical changes that came with the fall of the Soviet Union and the end of the Cold war. LÄS MER