Sökning: "läroboksanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet läroboksanalys.

 1. 1. Läromedelsanalys i matematik om problemlösningsuppgifter i grundskolan årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elita Brente; Jessica Mao; [2021]
  Nyckelord :läromedel; läroboksanalys; problemlösning; problemlösningsstrategier;

  Sammanfattning : Läromedel har ett stort inflytande över matematikundervisningen och valet av lärobokeni Sverige har överlämnats till den enskilde läraren och skolan. Granskning av läromedel kan anses vara en viktig del för att säkerställa kvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Samspelet mellan textens delar : En multimodal läroboksanalys av två NO-läroböcker för årskurs 1–3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Gomez Cruz Gissele; Jakobsson Frida; [2021]
  Nyckelord :NO; lärobok; multimodalitet; vidgat textbegrepp; visuella representationer; meningsskapande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur pratar vi om ritualer? : En läroboksanalys av läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Niklas Pettersson; [2021]
  Nyckelord :religionskunskap; lärobok; religionsdidaktik; ritualer; riter;

  Sammanfattning : Rituals have been a part a human civilization since the dawn of man. Even in todays’ technologically and scientifically advanced society, rituals still have a certain place regardless of them being in the church, the mosque or perhaps the grand opening of the city’s new opera house. LÄS MER

 4. 4. Interkulturell kompetens genom läroböcker i historia : En undersökning av historieläroböcker för dagens mångkulturella gymnasieskola. Med utgångspunkt från interkulturell kompetens analyseras läroböckers innehåll avgränsat till den svenska folkhems- och välfärdssamhälleshistorien.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Simon Olsson; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk; historiekultur; historielärobok; historiemedvetande; interkulturell kompetens; kulturarv; läroboksanalys; mångkultur; narrativ; påbjuden identifikation;

  Sammanfattning : Det mångkulturella samhällets ökade behov av interkulturell kompetens ställer krav på att eleverna ges möjlighet att utveckla denna kompetens i skolan och historieämnet är en viktig del i denna process. Tidigare forskning visar emellertid att bland annat historieläroböcker utgivna i enlighet med tidigare läroplaner har haft en tendens att exkludera vissa elever för att läroböckerna orienterats kring Sverige och svenskarna i narrativ som påverkats av den svenska historiekulturen. LÄS MER

 5. 5. Det matematikdidaktiska skiftet i svenska läroböcker : En studie av matematikböcker i gymnasiets årskurs 1 under två läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Martin Wisell; [2020]
  Nyckelord :Läroboksanalys; Matematikdidaktiska skiftet; Matematikens processer; Övningsuppgifter; Problemlösning; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka eventuella förändringar i svenska läroböcker i matematik till följd av det matematikdidaktiska skiftet. Det matematikdidaktiska skiftet förstås här som en bred internationell trend inom matematikdidaktiken, manifesterad bland annat genom Standards 2000 från NCTM och KOM-projektet i Danmark. LÄS MER