Sökning: "läroboksbilder"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet läroboksbilder.

 1. 1. Jämställdhet i läroboksbilder? : En analys av hur bilder i en lärobok för de samhällsorienterade ämnena avspeglar kursplanernas jämställdhetsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amanda Carlehed Kotka; [2016]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; bildanalys; SO;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att med stöd av en genusteoretisk referensram undersöka hur flickor och kvinnor respektive pojkar och män porträtteras i en lärobok avsedd för SO- undervisning i årskurs 1-3. Resultatet av bildanalysen är att pojkar och män är både kvantitativt och kvalitativt överrepresenterade. LÄS MER

 2. 2. Las funciones de las imágenes de los libros de texto en la enseñanza de español como lengua extranjera : Un estudio sobre el uso de la imagen y de las actitudes sobre su uso como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la escuela sueca

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Kristina Björn; [2013]
  Nyckelord :textbook image; didactic tool; foreign language; learning strategy; läroboksbilder; didaktiskt verktyg; spanska; inlärningsstrategi; imagen de libros de texto; herramienta didáctica; ELE; estrategia de aprendizaje;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. 3D-visualisering av molekylmodeller

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elin Haraldsson; [2007]
  Nyckelord :3D-visualisering; molekylmodell; läroboksbilder; dipol och geometrisk form.;

  Sammanfattning : Naturvetenskapen är abstrakt, speciellt inom kemin. Atomer och molekyler är osynliga och måste åskådliggöras med strukturer och modeller. Modeller kan man bygga för hand med hjälp av kulor och pinnar eller så kan man visualisera modeller på datorn. För det första är det intressant att veta hur modeller visualiseras i läroböcker. LÄS MER

 4. 4. Läroboksbilder av judendomen : en analys av bildmaterialet i tre religionskunskapsböcker för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Charlotte Pennerdahl; [2006]
  Nyckelord :religionsdidaktik; läromedelsanalys; religionskunskap; gymnaiset; judendomen; orientalism;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka bilder som har valts ut att representera judendomen i de tre läroböckerna. Jag vill visa på att läromedelsbilden bär på värderingar utan att vi kanske reflekterar över detta. Jag har även valt att analysera vilken funktion bilderna i läromedlen har. LÄS MER