Sökning: "läromedel franska"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden läromedel franska.

 1. 1. Anledningar som leder till att eleverna slutar studera modersmålet i Göteborg Stad En intervjustudie med tio lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Qassim Yousif AL-IDHAM; [2020-01-07]
  Nyckelord :Modersmålsundervisningen; flerspråkighet; kunskapsutvecklande undervisning; andraspråksinlärning; skolans organisation; familjesamarbete; nyanlända elever; pedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Syftet:De sista åren har lärarna på språkcentrum Göteborg Stad uppmärksammat, att flera elever har slutat studera modersmålet, vilket lärarna tycker är ett riktigt problem för kommunen och hela landet i övrigt. Tvåspråkiga elever är en vinst för landet, genom att få en tvåspråkig generation i det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. Vive la France? : En läromedelsanalys om franska revolutionen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Thernström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en läromedelsanalys av franska revolutionen i fem olika historieläromedel från den svenska grund- folk- och realskolan under perioden 1929-2013. Syftet är att undersöka hur den franska revolutionen framställs. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av historia i Moderna språk: en jämförande analys ur ett bildningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Viktor Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Moderna språk; historia; läromedel; läroböcker; bildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många läroböcker i Moderna språk innehåller stora delar historia, vilket tycks svara mot en idé om att eleverna ska lära sig om t.ex. Frankrikes historia när de studerar franska, trots att ingenting sägs om detta i Skolverkets läroplan. LÄS MER

 4. 4. Fokus på uttal i franskundervisningen - en läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Persson; [2020]
  Nyckelord :franska; moderna språk; läromedelsanalys; läromedel; uttal; uttalsundervisning; språkinlärning;

  Sammanfattning : När man lär sig ett främmande språk visar forskning att uttal är betydelsefullt både för att kommunikationen ska fungera och för bedömningen av den enskilde talaren. I muntlig kommunikation är det nödvändigt att tala och därmed också att uttala ord på det främmande språket på ett så tydligt sätt som möjligt, vilket betyder att uttal är något som bör övas på inom ramen för språkundervisning. LÄS MER

 5. 5. Fransktalande länder utanför väst – osynlig majoritet i svenska läromedel i franska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petter Karlsson Söderstrand; [2019]
  Nyckelord :French; Postcolonialism; Kritisk textanalys; Franska; Läromedelsanalys; postkolonialism; väst; Moderna språk; FLE; Francophonie;

  Sammanfattning : The demographics of the French speaking world is rapidly changing, with a majority of the worlds French speakers now residing in African countries with a colonial history with France and Belgium. While the Swedish curriculum for modern languages only specifies that the education should treat areas where the language is spoken, many of the textbooks remain firmly rooted in a Franco-French perspective. LÄS MER