Sökning: "läromedel mål"

Visar resultat 16 - 20 av 157 uppsatser innehållade orden läromedel mål.

 1. 16. Funktionsnedsättning inom ridsporten ur ridlärares perspektiv : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ida Apelgren; Malin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :pararidning; paradressyr; funktionsnedsättning; ridlärare; ridskola;

  Sammanfattning : Det kan ibland vara svårt för personer som lever med funktionsnedsättningar att få en fungerande vardag. En del anser att det är svårt att resa och ta sig runt själva och andra känner sig som en börda för sin omgivning. LÄS MER

 2. 17. Grammatik är en nödvändighet : En läroboksanalys med fokus på grammatiska strukturer

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Zandra Kängström; [2021]
  Nyckelord :Grammatik; grammatiska strukturer; engelska; form; funktion; läroboksanalys; andraspråksinlärning; utvecklingsstadier; engelsk grammatikinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka vilka grammatiska strukturer som förekommer i läroböcker för årskurs 4 och hur de följer utvecklingsstadierna för grammatikinlärning i engelska. Då det är vanligt att läromedel förekommer i skolans engelskundervisning är det därför relevant att göra en analys av grammatiska strukturer i tre textböcker som används i årskurs 4. LÄS MER

 3. 18. Den modiga mannen och hans svaga kvinna : En litteraturstudie över jämställdhetsperspektivet i läromedel i historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elsa Gabrielsson; Julia Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; historia; jämställdhet; genushistoria; kvinnor; mellanstadiet; 4-6;

  Sammanfattning : Läromedel ligger till grund för stora delar av historieundervisningen och det är därför viktigt att veta att läromedlen förhåller sig till läroplanens mål, dock finns det inga krav på att ett läromedel måste förhålla sig till läroplanen. Forskning belyser att lärare sällan granskar de läromedel som används. LÄS MER

 4. 19. KAN RECEPTEN LÄSAS OCH TOLKAS AV ALLA ELEVER? : Observationsstudie inom hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Madeleine Rönnholm; Patricia Schooner; [2021]
  Nyckelord :Reading difficulties; recepies; dyslexia; Swedish as a second language; language disorder; Lässvårighet; recept; dyslexi; svenska som andraspråk; språkstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund Elever med lässvårigheter har rätt till en anpassad läromiljö för att utvecklas utifrån egna förutsättningar, så att de kan nå sina mål i alla ämnen. Läroboken Hem- och konsumentkunskap åk 7-9, finns som inläst material men eftersom det är svårt att ha en dator i ett kök, ber oftast elever med lässvårighet en klasskamrat att läsa upp receptet. LÄS MER

 5. 20. Att främja begreppslig förståelse inom matematik med hjälp av Mentimeter : Hur en Mentimeter-modul kan designas utifrån didaktiska principer och möjliggöra ett formativt arbetssätt inom matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anton Hallin; Andreas Tuomiluoma; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; Mathematical concepts; Conceptual understanding; Mentimeter; Design-based research; Formativt arbetssätt; Matematiska begrepp; Begreppslig förståelse; Mentimeter; Designbaserad forskning;

  Sammanfattning : Undervisning och lärande är grundbultar i ett modernt demokratiskt samhälle. Dessa aktiviteter sker i stor utsträckning av lärare vilka bär ansvaret för att utbilda framtidens generationer. LÄS MER