Sökning: "läromedel mål"

Visar resultat 21 - 25 av 157 uppsatser innehållade orden läromedel mål.

 1. 21. Du får inte vara med! : En intersektionell analys av skönlitterära utdrag i läromedel inom svenskämnet för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Fredrik Karlsson; Matilda Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Subjektsposition; modelläsare; modellärare; värdegrund; läromedel; skönlitteratur; intersektionalitet; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att utläsa i vilken mån värdegrunden genomsyrar läromedlen i Svenska 1 på gymnasiet i deras skönlitterära utdrag i arbetet med dessa. Vidare har studien som syfte att se vilka grupper som gestaltas i de skönlitterära utdragen och vem den tänkta modelläsaren och modelläraren för de analyserade läromedlen är. LÄS MER

 2. 22. Jämställdhet i film som läromedel : En studie om genus i historieämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Henrik Berntsson; Jimmy Bäcklin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt ett antal filmatiserade läromedel i historia ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet visar att män dominerar inom alla de tematiska kategorier som vi har undersökt och att kvinnor är underrepresenterade i filmerna. LÄS MER

 3. 23. Problemlösningsuppgifter – räcker de till? : En läromedelsanalys som fokuserar på problemlösning och dess betydelse för elever i årskurs 3.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Katarina Svärd; Elin Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; kunskapskrav; läromedel; läromedelsanalys; matematik; matematikuppgifter; problemlösning;

  Sammanfattning : Forskare anser att problemlösning är en av de viktigaste kunskaperna att ha med sig genom livet. Inom området för problemlösning i matematik är målsättningen att eleverna uppnår de mål och kunskapskrav som finns beskrivna i läroplanen. LÄS MER

 4. 24. ”Efter dansen tackar man varandra och pojken följer sedan flickan till hennes plats” : En innehållsanalys av genusframställning om kvinnor och män i läroböcker från åren 1988, 1999 och 2012 i ämnet idrott och hälsa för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Magnus Johansson; [2020]
  Nyckelord :idrott och hälsa; läromedel; genus; kön; diskurs;

  Sammanfattning : Idag och historiskt talar mycket för att undervisningen i ämnet idrott och hälsa har i präglats av stereotypiska och traditionella könsmönster. Samtidigt tycks det ha varit svårt för lärare att bedriva en undervisning som lever upp till både skolverkets och ämnets mål om att motverka just stereotypiska och traditionella könsmönster. LÄS MER

 5. 25. Hur påverkar läromedel undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Diana Zeqa; [2020]
  Nyckelord :färdigheter; färdighetsträning; läromedel; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Det är lärarens ansvar att välja olika metoder för att nå uppsatta mål i läroplanen. Målen är desamma men hur lärare arbetar mot dessa mål ser olika ut. Läromedel är ett vanligt förekommande verktyg i undervisningen. LÄS MER