Sökning: "läromedel modersmål"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden läromedel modersmål.

 1. 1. MODERSMÅLSUNDERVISNING I GRUNDSKOLAN ur ett lärar- och elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Flor Huamantumba; [2020-01-08]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; attityder till modersmål; arbetssätt i modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras praxis för modersmålsundervisning i grundskolan. Studiens syfte är att undersöka hur modersmålsundervisningen genomförs i grundskolan, sett från elev- respek-tive lärarperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsundervisning och utmaningar med genrepedagogik och cirkelmodellen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Asmaa Alfajad; [2020]
  Nyckelord :Modersmålsundervisning och utmaningar med genrepedagogik och cirkelmodellen; Modersmålsundervisning och utmaningar med genrepedagogik och cirkelmodellen;

  Sammanfattning : I klassrummet möter modersmålslärarna olika elever med olika nivåer och det kan var en utmaning för modersmålslärare. Studiens syfte är att undersöka vilka strategier modersmålsläraren använder i undervisningen för att lära eleverna att skriva olika typer av texter och vilka utmaningar modersmålsläraren upplever i sitt arbete med genrepedagogik. LÄS MER

 3. 3. Svårigheter kring modersmålsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nesreen Elayyan; [2020]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; svårigheter i modersmålsundervisning och ramfaktorer.;

  Sammanfattning : I arbetet belyser jag svårigheter som elever och läraren stöter på under modersmålsundervisningen samt vilka brister som kan uppstå i utvecklandet av denna undervisning. Jag tar även upp vad som kan förbättras i modersmålsundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Use of digital tools in mother tongue language teaching From the mother tongue teacher's perspective

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Azal Redhaa; Jathal Asmael; [2020]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; Modersmål; SAMR-modell;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien är att undersöka hur modersmålslärarna använder sig utav digitala verktyg i undervisningen, samt att ta reda på fördelarna och nackdelarna med användning av digitala verktyg som läromedel i modersmålsundervisningen. Studien bygger på en kvalitativ undersökning, där sex modersmålslärare intervjuades och sex lektionsobservationer genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Läromedel i modersmål arabiska ur lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maha Walid Rasheed Madi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den studie är att undersöka vilket läromedel lärarna använder för att uppnå de mål som står i Skolverkets läroplan, till exempel utveckling i läs- och skrivförmågan hos eleverna i modersmålsundervisning på arabiska. Jag vill också undersöka hur lärarna upplever tillgängligheten till det skriftliga samt digitala läromedlet. LÄS MER