Sökning: "läromedelsanalys buddhism"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden läromedelsanalys buddhism.

 1. 1. Orientalismens spår : Sökandet efter orientalistiska teman inom religionsläromedel på gymnasienivå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Simon Graae; [2015]
  Nyckelord :Orientalism; brukstextsanalys; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Are orientalist themes still present in textbooks, and if they are, how can we see them? This is the question I asked myself while writing this essay. To find an answer to the questions, I have analyzed several textbooks that are used in Swedish high schools. LÄS MER

 2. 2. Inom och utom dig! : Hur beskrivs hindusimen och buddhismen i dagens läroböcker - en studie utifrån elevperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Johan Hammarsten Rosander; [2014]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; postkolonialism; hinduism; buddhism; orientalism; andrafiering; exotifiering; eurocentrism; vi- och dom-perspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur hinduismen och buddhismen framställs i en lärobok för grundskolan 7-9, publicerad 2006. Undersökningen bygger på intervjuer och analyser av sex elever i årskurs nio. LÄS MER

 3. 3. Vi och dom : En granskning av hur hinduismen och buddhismen framställs i tre läroböcker för gymnasiet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Johan Rosander Hammarsten; [2011]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; religion; postkolonialism; hinduism; buddhism; orientalism; andrafiering; exotifiering; eurocentrism; vi- och dom-perspektiv;

  Sammanfattning : This paper examines how Hinduism and Buddhism are portrayed in three textbooks for an upper secondary school course in religion and is limited to a selection of books published in 2009. Based on a qualitative content analysis, the paper examines the extent to which there is an intentional division, that is to say a line between ‘them and us’ in the ways in which the religions are described, and to what extent the description of these religions in the textbooks are Eurocentric. LÄS MER

 4. 4. Den teoretiska Buddhismen : en läromedelsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Eklund; [2008]
  Nyckelord :religionsdidaktik; läromedelsanalys; buddhism; kvinnosyn; Buddha; religionskunskap; religionslärare; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I min uppsats har jag försökt visa två sidor av buddhismen; den teoretiska och den praktiska. Jag började med att skissera fram den allmängiltiga bilden av Buddha som av många, inklusive mig själv, ses som buddhismens förgrundsgestalt. LÄS MER