Sökning: "läromedelsanalys buddhism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden läromedelsanalys buddhism.

 1. 1. Läromedelsanalys av hinduism och buddhism: Orientalism, genus och jämställdhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Sörsäter; [2019]
  Nyckelord :Buddhism; genus; hinduism; jämställdhet; läromedelsanalys; orientalism; religionskunskap; vi- och dem-perspektiv;

  Sammanfattning : Läromedel i religionskunskap på gymnasiet kan vara problematiska att använda. Religionerna hinduism och buddhism framställs ofta som österländska religioner som avviker från den västerländska religiösa normen. Likaså brister många läromedel i genus- och jämställdhetsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla förståelse om religion : En kvantitativ innehållsanalys med fokus på läroböckers framställning av substantiell och funktionell förståelse av religion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christofer Olsson; Laura Matero; [2019]
  Nyckelord :religion; årskurs 4-6; läromedelsanalys; substantiell; funktionell; religionsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka, diskutera och problematisera i vilken utsträckning läroböcker i religionskunskap framställer substantiell och funktionell religionsförståelse om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I tidigare forskning har kvalitativa undersökningar genomförts i stor utsträckning för att analysera hur religioner, såsom kristendom och islam, framställs i läroböcker. LÄS MER

 3. 3. Orientalismens spår : Sökandet efter orientalistiska teman inom religionsläromedel på gymnasienivå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Simon Graae; [2015]
  Nyckelord :Orientalism; brukstextsanalys; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Are orientalist themes still present in textbooks, and if they are, how can we see them? This is the question I asked myself while writing this essay. To find an answer to the questions, I have analyzed several textbooks that are used in Swedish high schools. LÄS MER

 4. 4. Inom och utom dig! : Hur beskrivs hindusimen och buddhismen i dagens läroböcker - en studie utifrån elevperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Johan Hammarsten Rosander; [2014]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; postkolonialism; hinduism; buddhism; orientalism; andrafiering; exotifiering; eurocentrism; vi- och dom-perspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur hinduismen och buddhismen framställs i en lärobok för grundskolan 7-9, publicerad 2006. Undersökningen bygger på intervjuer och analyser av sex elever i årskurs nio. LÄS MER

 5. 5. Vi och dom : En granskning av hur hinduismen och buddhismen framställs i tre läroböcker för gymnasiet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Johan Rosander Hammarsten; [2011]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; religion; postkolonialism; hinduism; buddhism; orientalism; andrafiering; exotifiering; eurocentrism; vi- och dom-perspektiv;

  Sammanfattning : This paper examines how Hinduism and Buddhism are portrayed in three textbooks for an upper secondary school course in religion and is limited to a selection of books published in 2009. Based on a qualitative content analysis, the paper examines the extent to which there is an intentional division, that is to say a line between ‘them and us’ in the ways in which the religions are described, and to what extent the description of these religions in the textbooks are Eurocentric. LÄS MER