Sökning: "läromedelsanalys kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden läromedelsanalys kommunikation.

 1. 1. Digitalt eller analogt? : Läromedelsanalys av analoga och digitala läromedel i geografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anton Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; Geografididaktik; läromedelsanalys; digitala läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med har varit att undersöka skillnader och likheter mellan digitala och analoga läromedel från högstadiet inom ämnet geografi. För avgränsandet av syftet så har teoretiska ramverk och begrepp valts ut för att specificera undersökningen, främst selektiva traditioner och multimodal kommunikation har använts för detta ändamål. LÄS MER

 2. 2. Från elev till medborgare : En läromedelsanalys av hur demokratiuppdraget framställs i läromedel för samhällskunskapsämnet åk 4–6

  Master-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Olivia Gunnarsson; [2023]
  Nyckelord :Textbooks; Citizenship Education; civics; grades 4–6; Läromedel; demokratiuppdraget; samhällskunskap; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Students should be given the opportunity to learn about, through, and for democracy in order to be able to act in the present and the future. In the subject of social studies, students should be given the opportunity to develop factual knowledge about democracy, and this should be done through democratic methods. LÄS MER

 3. 3. ¡Que lo pases bien! En komparativ innehållsanalys : Konjunktiv och dess användning i läromedel för spanska för gymnasieskolan och vuxenutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Aleksandar Medak; [2023]
  Nyckelord :Grammatik; konjunktiv i spanska; kvalitativ text- och innehållsanalys; komparativ innehållsanalys; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien är att ta reda på hur konjunktiv ur ett komparativt och innehållsligt perspektiv beskrivs och behandlas i två läroböcker samt två grammatikböcker i spanska för gymnasieskolan och vuxenutbildning. Ytterligare ett syfte är att klargöra hur det som står i läroplanen för Moderna språk 4 relateras till de utvalda delar i dessa läroböcker och grammatikböcker. LÄS MER

 4. 4. Olika läroböcker men samma förutsättningar? : En kvalitativ intervju- och kvantitativ läromedelsanalysstudie om hur fyra läroböcker förbereder elever inför de nationella proven i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :My Larshagen; Ida Strandell; [2023]
  Nyckelord :Läromedel; Nationella prov; Constructive alignment; intervju; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om och i sådana fall hur innehållet i två läromedel för årskurs 3 förbereder eleverna inför de nationella proven i matematik. För att undersöka detta analyseras de två läromedlen Favorit matematik och Rik matematiks läroböcker för årskurs 3. LÄS MER

 5. 5. Geometriundervisning utifrån van Hieles teori i svenska skolor : En innehållsanalys av två svenska matematikläromedels elevböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Forsberg; Frida-Arvida Larsson; [2023]
  Nyckelord :van Hiele; geometri; läromedelsanalys; elevböcker; multimodalitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande arbete har dels varit att jämföra hur två olika läromedel förhåller sig till geometriinnehållet i enighet med van Hieles teori om den optimala lärandeprogressionen inom tvådimensionella geometriska figurer, dels jämföra hur och hur mycket dessa läromedel kommunicerar dessa figurer i åk 1 & 2. Arbetets analyserade läromedel är Mattekojan och Favorit Matematik. LÄS MER