Sökning: "läromedelsanalys naturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden läromedelsanalys naturvetenskap.

 1. 1. Läromedel och läromedelsanvändning i undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen i årskurserna 4-6 : En läromedelsanalys och enkätundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Matilda Forsström; [2018]
  Nyckelord :anpassningar; biologi; centralt innehåll; livets utveckling; läromedel; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka läromedel och läromedelsanvändning i undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen för årkurs 4-6. Tre olika läroböcker undersöktes för att se hur de förhåller sig till det centrala innehållet ”livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer” i Lgr11. LÄS MER

 2. 2. Lärobokens betydelse i klassrummet : En läromedelsanalys av två läroböcker kopplat till kursplanen i de naturorienterande ämnena för tidigare år.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Malin Söderback; [2018]
  Nyckelord :läromedelsanalys; läroplanen; centralt innehåll åk 1–3; läroplansförmågor; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Denna undersökning redogör för hur väl läromedel i de naturorienterande ämnena är förankrade i det centrala innehållet samt de olika förmågorna i läroplanen för årskurs 1–3. Med fokus på två olika läroböcker i NO har en analys genomförts utifrån att ställa böckernas innehåll mot alla punkter i det centrala innehållet samt de fem olika förmågorna. LÄS MER

 3. 3. Hälsa ur olika perspektiv : Läroboksanalys av naturvetenskapsböcker för åk 1-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alice Nordin; [2017]
  Nyckelord :Didaktik; Lärobokstexter; Tematisk analys; Biomedicinskt perspektiv; Salutogent perspektiv; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera läroböcker som används inom ämnet naturvetenskap. Analysen av läroböckerna utfördes för att undersöka hur hälsa sätts i perspektiv utifrån innehållet. LÄS MER

 4. 4. Problemuppgifter och förmågor som övas via dem : En läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mikael Hjalmarsson; [2016]
  Nyckelord :Mathematics; problem; problem solving; problem solving ability; conceptual understanding; Matematik; problemuppgifter; problemlösning; problemlösningsförmågan; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Problemlösning är en central del av Lgr11 och dagens matematikundervisning. Detta gör att de läromedel som används i de svenska skolorna måste behandla problemlösning om de ska kunna ge eleverna möjlighet att nå de utsatta målen i Lgr11. LÄS MER

 5. 5. Hur gestaltas naturvetenskap i läromedel för skolans tidigare år ur ett genusperspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Helena Jansson; [2013]
  Nyckelord :Biologi; genus; läromedelsanalys; reproduktion; variation;

  Sammanfattning : Tidigare analyser som gjorts på läromedel har främst handlat om läromedel för högstadiet och gymnasiet. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken bild läromedel för årskurs 4-6 som används inom NO undervisningen ger eleverna ur ett genusperspektiv. LÄS MER