Sökning: "läromedelsanalys naturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden läromedelsanalys naturvetenskap.

 1. 1. Språkutvecklande arbetssätt inom de naturorienterande ämnena i åk 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Ida Viberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskare menar att det är viktigt att lärare medvetet arbetar med det naturvetenskapliga språket i de naturorienterande ämnena för att främja elevers inlärning. Syftet med studien var att undersöka hur olika läromedel inom de naturorienterande ämnena är uppbyggda för att främja språkutveckling samt att studera olika sätt att arbeta språkutvecklande. LÄS MER

 2. 2. En läromedelsanalys av ämnesspecifika begrepp inom området elektricitet : En undersökning av tre läroböcker i fysik för årkurserna 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hulya Simsek; [2018]
  Nyckelord :Läromedel; läroböcker; naturvetenskap; fysik och ämnesspecifika begrepp;

  Sammanfattning : Research has shown that science education is highly dependent on the quality of teaching materials. Here science textbooks have a dominant role in Swedish schools. When curriculum determines the content of textbooks, it promotes confidence in both schools and teachers. LÄS MER

 3. 3. Läromedel och läromedelsanvändning i undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen i årskurserna 4-6 : En läromedelsanalys och enkätundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Matilda Forsström; [2018]
  Nyckelord :anpassningar; biologi; centralt innehåll; livets utveckling; läromedel; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka läromedel och läromedelsanvändning i undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen för årkurs 4-6. Tre olika läroböcker undersöktes för att se hur de förhåller sig till det centrala innehållet ”livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer” i Lgr11. LÄS MER

 4. 4. Lärobokens betydelse i klassrummet : En läromedelsanalys av två läroböcker kopplat till kursplanen i de naturorienterande ämnena för tidigare år.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Malin Söderback; [2018]
  Nyckelord :läromedelsanalys; läroplanen; centralt innehåll åk 1–3; läroplansförmågor; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Denna undersökning redogör för hur väl läromedel i de naturorienterande ämnena är förankrade i det centrala innehållet samt de olika förmågorna i läroplanen för årskurs 1–3. Med fokus på två olika läroböcker i NO har en analys genomförts utifrån att ställa böckernas innehåll mot alla punkter i det centrala innehållet samt de fem olika förmågorna. LÄS MER

 5. 5. Hälsa ur olika perspektiv : Läroboksanalys av naturvetenskapsböcker för åk 1-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alice Nordin; [2017]
  Nyckelord :Didaktik; Lärobokstexter; Tematisk analys; Biomedicinskt perspektiv; Salutogent perspektiv; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera läroböcker som används inom ämnet naturvetenskap. Analysen av läroböckerna utfördes för att undersöka hur hälsa sätts i perspektiv utifrån innehållet. LÄS MER