Sökning: "läromedelsanalys svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden läromedelsanalys svenska som andraspråk.

 1. 1. Samspel mellan bild och text : En läromedelsanalys i svenska somandraspråk

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Andersson; [2020]
  Nyckelord :samspel; bild och text; digitalt läromedel;

  Sammanfattning : Inledning I takt med att samhället har digitaliserats har även utbildningssystemet digitaliserats. Skolans digitalisering ska bidra till en ökad kvalitet i undervisningen och digitala läromedel är numera ett vanligt inslag i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Läromedelsanalys i svenska som andraspråk : Med fokus på förekomst, framställning och jämställdhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Halsöy; [2020]
  Nyckelord :genus; kön; framställning; förekomst; feminint; maskulint; jämställdhet; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Inledning I skolan spenderar elever en stor mängd lektionstid med att arbeta med olika läroböcker. Det är just därför läroböcker behöver analyseras, för att ta reda på vad för värderingar och könsnormer som de förmedlar till svenska elever. LÄS MER

 3. 3. Varken hackat eller malet : En analys av ett läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Josefine Dahl; [2018]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Gymnasienivå; Svenska 1; Svenska som andraspråk 1;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ett läromedel som är anpassat för både ämnena Svenska och Svenska som andraspråk hanterar kunskapsmålen för momenten tala och skriva i kursplanerna för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 i gymnasieskolan. Analysen av läromedlet har genomförts genom en jämförande närläsning av innehållet i läromedlet och innehållet i kursplanerna. LÄS MER

 4. 4. Andraspråkselevers läs- och skrivutveckling : – En läromedelsanalys av och jämförelse mellan två läroböcker för årskurs 2 i Svenska och Svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jennifer Hammenfors; Berwell Teclemariam; [2017]
  Nyckelord :Läs- och skrivutveckling; Andraspråksinlärning; Svenska; Svenska som andraspråk; Kursplan; Läromedel;

  Sammanfattning : Skolors arbete med utvecklingen av elevers läsförståelse och skrivförmåga har visat sig brista inom båda ämnena svenska och svenska som andraspråk då eleverna inte får tillräckligt goda möjligheter att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Första- och andraspråkselever har även olika språkliga förutsättningar vid inlärningen av det svenska språket. LÄS MER

 5. 5. Andraspråksinlärares input av partikelverb : En studie om partikelverbs förekomst i lärarledd undervisning och i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Charlotta Blomberg; [2017]
  Nyckelord :partikelverb; input; ordförråd; läroböcker; undervisningsmetoder; svenska som andra-språk;

  Sammanfattning : Sammandrag  Syftet med denna studie är att ta reda på vilken input av partikelverb andraspråksinlärare får i undervisning och i läroböcker eftersom forskning visar att input har en bety-dande roll vid inlärning av ett andraspråk. Studien undersöker hur lärare arbetar med partikelverb och om det finns någon skillnad i frekvensen av partikelverb i läroböcker i svenska som andraspråk jämfört med i läroböcker i svenska. LÄS MER