Sökning: "läromedelsanalys svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden läromedelsanalys svenska.

 1. 1. Genuskonstruktionen i läromedel. : En läromedelsanalys av två läroböcker i årskurs 6 i ämnet svenska

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Niclas Jakobsson; Yama Mehraban; [2019]
  Nyckelord :Genus; läromedelsgranskning; läromedel; Jämställdhet.;

  Sammanfattning : Denna läromedelsanalys tar sin början i tidigare forskning som dels är internationell men också nationell. Läromedel är ett begrepp som har många attribut med sig, denna studien har valt att endast fokusera på fysiska läroböcker. LÄS MER

 2. 2. De små språken i det lilla språkets skola. En studie om hur minoritetsspråken framställs i läroböcker för svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Engla Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Minoritetsspråk; Läromedel; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : År 2000 blev finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch Sveriges officiella minoritetsspråk och det har sedan dess varit en del av den kunskap som eleverna ska få från skolan. Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra olika läroböcker i svenska 2 med avseende på hur stor plats minoritetsspråken får i dessa böcker samt vad böckerna ger för information om minoritetsspråkens kultur, historia, religion och historia. LÄS MER

 3. 3. Vem är mannen i läroboken? : En analys med fokus på män i Svenska som andraspråk 1 och Engelska 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Viktor Staflund; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet; läromedel; genus; svenska som andraspråk; läromedelsanalys; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : This study investigates how men are portrayed in two different textbooks designed for courses in English 5 and Swedish as a second langue 1 at Swedish upper secondary school level. By examining which type of character traits male characters display in mentioned textbooks the goal was to decide whether main characters of the male sex are portrayed as gender stereotypical or not. LÄS MER

 4. 4. "Att konstruera ett helvete." : En komparativ läromedelsanalys i Svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karlsson Amanda; [2019]
  Nyckelord :läromedelsanalys; innehållsanalys; svenska 2; litteraturvetenskap; komparativ metod;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att genom en komparativ analys se vilka författare och verk som var gemensamma för två läromedel i Svenska 2. Uppsatsen skulle också undersöka vilka uppgifter som fanns till de gemensamma textutdragen samt om det fanns likheter och skillnader kring dess innehåll. LÄS MER

 5. 5. Den söta tjejen och alla arga män : En kritisk genusanalys av lexikala strukturer i läromedel för Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Elsa Flyborg; Felicia Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; läromedelsanalys; lexikala strukturer; genus;

  Sammanfattning : This study aims to examine how language in textbooks used in Swedish upper secondary school represent and construct gender. Three different textbooks used for the course Swedish 1 have been analyzed at a lexical level, where gender theory and critical discourse analysis constitutes the basis for the method. LÄS MER