Sökning: "läromedelsgranskning"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet läromedelsgranskning.

 1. 1. Framställningen av kvinnor och män iförhållande till skolansjämställdhetsuppdrag : – En kritisk diskursanalys av två programanpassade läroböcker i gymnasiekursenSvenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Olsson; [2022]
  Nyckelord :Genus; kritisk diskursanalys; läromedelsgranskning; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar två programanpassade läroböcker, Kontext – Svenska 1 för bygg- ochanläggningsprogrammet och Kontext – Svenska 1 för vård- och omsorgsprogrammet.Eftersom de två gymnasieprogrammen är starkt könsuppdelade är syftet att undersökahuruvida dessa läroböcker reproducerar eller problematiserar rådande normativakönsföreställningar och -stereotyper i samhället. LÄS MER

 2. 2. Öst är öst och väst är väst : En läromedelsgranskning av jämställdhetsframställningar inom samhällsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anja Littorin; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; genus; samhällsekonomi; jämställdhet;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att redogöra för hur kvinnor och män skildras i olika typer av läromedel för gymnasieskolan. Fokus har legat på läromedel inom ämnet samhällskunskap med en avgränsning kring innehåll som behandlar samhällsekonomi. LÄS MER

 3. 3. Uppgång och fall : Läromedelsanalys om Sovjetunionen i komparation till Romarriket, Nazityskland och Jugoslavien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sarah Mizuno Helmertz; [2022]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Sovjetunionen; Romarriket; Nazityskland; Jugoslavien; historieskrivning; historiesyn; kapitalistisk realism; historiens slut;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka digitala läromedelstexter om Sovjetunionens kontroversiella historia och vidare i komparation till historieskrivningar om Romarriket, Nazityskland och Jugoslavien. De utvalda ämnesområdena innefattar olika grader av politisk känslighet och utgör samhällen som har uppstått och fallit under olika tidsperioder. LÄS MER

 4. 4. Vägen till förståelse för likhetstecknet : En läromedelsgranskning av likhetstecknets betydelse och dess koppling till pre-algebra i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Zanna Rautio; Linnéa Slättberg; Ellen Strömblad; [2022]
  Nyckelord :likhetstecknet; operationell förståelse; relationell förståelse; pre-algebra; ekvationer;

  Sammanfattning : Det här är en läromedelsgranskning som har syftet att granska hur tre olika matematikläromedel i årskurs 1 behandlar likhetstecknets innebörd och dess koppling till pre-algebra. Tidigare forskning visar att många elever har svårigheter inom just detta område. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor och män i historieläroböcker : En normkritisk textanalys av läroböcker i historia för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Peter Dahlbom; Lukas Friberg; [2022]
  Nyckelord :Genus; normer; stereotyper; läromedelsgranskning; historia; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken sorts historia som förmedlas genom historieläroböcker för årskurs 4-6 utifrån kön och genus. Detta görs utifrån ett normkritiskt perspektiv samt Hirdmans genusteori. LÄS MER