Sökning: "läromedelskoherens"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet läromedelskoherens.

  1. 1. Lika viktigt : Demokratiska ämneskonceptioner iSO-läromedel

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Christian Camitz; Anders Carlsson; [2023]
    Nyckelord :ämneskonceptioner; demokrati; intellektuell och moralisk tillväxt growth ; läromedelskoherens; jämlikhet.;

    Sammanfattning : Detta är en läromedelsanalys av SO-läromedel för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.Studien undersöker huruvida läromedel för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet följervissa föreskrifter ur rådande läroplan, Lgr 22 och Gy 22 (läroplanskoherens). LÄS MER