Sökning: "läromedelsmarknad"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet läromedelsmarknad.

  1. 1. Den svenska läromedelsgranskningens vara eller icke vara

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Karl Malmberg; [2008]
    Nyckelord :läromedelsgranskning; läromedelsmarknad;

    Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att kasta ljus över den svenska läromedelsgranskningen fram till nedläggningen av granskningsmyndigheten 1991 samt undersöka vad som hänt därefter. Det är delvis en historisk översikt, men ger även insyn i den för ämnet närliggande läromedelsmarknaden. LÄS MER