Sökning: "läromedelsteori"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet läromedelsteori.

  1. 1. Visst kan "vi" göra fel men de värsta felen begås av "de andra"! : En innehållsanalys av läroböckerna Se samhället och Reflex 123 i samhällskunskap utifrån framställningen av "vi" och "de andra".

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Jessica Strid; Madicken Hammarquist; [2020]
    Nyckelord :Läroböcker; samhällskunskap; ”vi” och ”de andra”; läromedelsteori; postkolonial teori.;

    Sammanfattning : I denna undersökning har framställningen av ”vi” och ”de andra” i två utvalda läroböcker i samhällskunskap undersökts genom kvalitativ innehållsanalys. En jämförelse mellan två läroböcker har gjorts. LÄS MER