Sökning: "läromedelstexter"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet läromedelstexter.

 1. 1. Klimatförändring: Slumpmässig händelse eller konsekvens av aktiv handling? : En analys av transitivitet och ergativitet i läromedel inom geografiämnet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Hanna Ferm; [2020]
  Nyckelord :Systemic functional grammar; textbooks; climate change; ideational analysis; transitivity; ergativity; Systemisk-funktionell grammatik; läromedel; klimatförändring; ideationell analys; transitivitet; ergativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att synliggöra och diskutera hur klimatförändringar beskrivs i läromedel ämnade för grundskolan i ämnet geografi. Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt är systemisk-funktionell grammatik, med fokus på den ideationella grammatiken. LÄS MER

 2. 2. Kan texten tala? : En studie om röst och kausalitet i läromedel för samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jenny Rakovic Odobasic; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; röst; kausalitet; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förekomsten av läsbarhetsvariablerna röst och kausalitet i tre läromedelstexter för ämnet samhällskunskap. Syftet med studien är att under­söka läromedels­texternas läsbarhet utifrån ett andraspråksperspektiv då röst och kausalitet är faktorer som främjar andraspråkselevers läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. "De måste vara mer kritiska eftersom de möter fler texter nu för tiden" : En kvalitativ studie om hur fem lärare arbetar med critical literacy och elevnära texter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elina Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Critical literacy; critical approach; student-related texts; workprocedure; identity; Critical literacy; kritiskt förhållningssätt; elevnära texter; arbetssätt; identitetsskapande;

  Sammanfattning : I dagens samhälle matas barn med texter i olika format, både i skolan och på fritiden. Det är därför betydelsefullt att lärare i grundskolan blir medvetna om hur de kan lära elever att skapa ett kritiskt förhållningssätt, critical literacy, med utgångspunkt i elevnära texter. LÄS MER

 4. 4. Vad handlar det om? : En studie om elevers tolkningar av texter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Sofie Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Reading comprehension; listening comprehension; text interpretation; inferences; text movability; Läsförståelse; hörförståelse; texttolkning; inferenser; textrörlighet;

  Sammanfattning : Elever spenderar övervägande tiden i undervisningen på att lyssna, och betydligt mindre tid på att läsa (Adelmann, 2009). Att läsa är dock inte mindre viktigt. En av skolans uppgifter är att utveckla elevernas läsförmåga, så att de både kan läsa, använda och förstå texter (Lundberg & Herrlin, 2005). LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattar eleverna två olika faktatexter? : En textanalys av två olika faktatexter samt hur eleverna förstår och diskuterar textinnehållet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Stephanie Urthaler; Maryam Abbo; [2016]
  Nyckelord :Läsförståelse; läromedelstexter; faktatexter; textanalys; fokusgrupper;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how students understood the two selected textbooks and which text students perceived as clearly and what it could depends on. We analyzed two textbooks of the same genre and theme in the subjects” Swedish and History”. LÄS MER