Sökning: "läroplan miljö förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden läroplan miljö förskola.

 1. 1. Hur pedagoger hanterar flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Ekaterina Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Mångkulturell förskola; flerspråkighet; språkutveckling; modersmål;

  Sammanfattning : Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98) ska förskolan sträva efter att arbeta språkutvecklande och stimulerandepå både svenska och andra modersmål som förekommer i barngruppen. Samtidigt ger inte Lpfö 98 någrakonkreta förslag för hur pedagogerna ska arbeta med detta mål. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares beskrivningar av hur de konstruerar undervisning utifrån ett samiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Stina Blind; [2019]
  Nyckelord :Förskola; kultur; samiskt perspektiv; språk; undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare konstruerar undervisning ur ett samiskt perspektiv i samiska förskolor. I studien har kvalitativa intervjuer med tre förskollärare genomförts. LÄS MER

 3. 3. ”Har vi tid för det eller är de för många?” : Barngruppens storlek och betydelse för förskolans pedagogiska verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alexandra Fast; Amanda Oldefors; [2018]
  Nyckelord :barngrupp; barngrupper; förskola; pedagogik; barn; pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Barngruppernas storlek i förskolan är ett aktuellt och återkommande ämne, många upplever att grupperna är för stora och att de är för lite personal. Skolverket har tagit fram olika rikt-märken för hur storleken på barngruppen bör se ut. Dessa riktmärken är till för att ge barnen trygg och lärorik förskoleverksamhet. LÄS MER

 4. 4. "Alltså i tjuv och polis brukar jag lära mig vad poliser gör" : Barns perspektiv på lek och lärande i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Dalida Kuruglic; Amanda Nieminen; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Lek; Lärande; Samband; Förskola;

  Sammanfattning : Enligt förskolans läroplan ska lek och lärande integreras i verksamheten och att utgå från barns perspektiv är en central del. Inom forskning i förskolan undersöks oftast pedagogers perspektiv och därför är syftet med denna studie att uppmärksamma hur barn uppfattar begreppen lek och lärande samt om och i så fall hur de beskriver samband mellan dessa. LÄS MER

 5. 5. Mälarängskolan : F-6 Skola i Mälarängen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Rei Mark Seares; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Situerad mellan Mälarhöjden och Bredäng, den här skolan kom fram efter att ha analyserat platsen och med hjälp av Pia Björklids forskning om samspelet mellan lärande och den fysiska miljön (Lärande och fysisk miljö, 2005). Enligt hennes undersökning behöver skolor idag en uppdatering som avspeglar skolverkets läroplan (LGR 11) för förskola och grundskola. LÄS MER