Sökning: "läroplansanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet läroplansanalys.

 1. 1. Historieämnets utveckling och förändring i grundskolan med inriktning mellanstadiet : historieämnet mot politik och samhälle

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Matilda Eldh; Malin Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Läroplan; historieämnet; samhälle; politik; läroplansanalys;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten tar sin början i att problematisera hur skolan styrs av politik och samhälle och hur det bidrar till att skolan blir så kallat technestyrt, styrd av efterfrågan på arbetsmarknaden. Allt detta ställs sedan mot det bildningsuppdrag som skolan har. LÄS MER

 2. 2. Vygotskij, var är du? : En läroplansanalys om huruvida det sociokulturella lärandeperspektivet synliggörs i läroplaner från 1969–2011.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Ivana Filipovic; Marta Krzyzanowska; [2020]
  Nyckelord :språk; kommunikation; samarbete; lärande; matematiskt språk; läroplan; kursplan.;

  Sammanfattning : Detta är en empirisk studie vars syfte är att undersöka huruvida det sociokulturella perspektivet synliggörs i läroplanerna från 1969–2011. I studien undersöks även i vilken grad kommunikation kommer till uttryck i respektive läroplan samt hur dessa uttryck skiljer sig med fokus på matematikämnet. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering i idrott & hälsa : Inställning till och implementering av digitala verktyg och hjälpmedel.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Rasmus Fast; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; digitala verktyg; idrott och hälsa; implementering;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka den kravbild som ställs på idrottslärare utifrån skolans styrdokument, samt att undersöka idrottslärares attityd till digitalisering och de faktorer som påverkar implementering av digitala verktyg och hjälpmedel. Genom hermeneutisk tolkning och samtalsintervjuer kunde en läroplansanalys användas för att förstå idrottslärarnas arbetssituationer och kraven som ställs på idrottslärarnas undervisning. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling : En kvalitativ studie angående relationerna mellan de tre dimensionerna inom hållbar utveckling, utifrån läroplansanalys, läromedelsanalys samt enkätanalys i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Sydén; Kajsa Lönnerholm; [2019]
  Nyckelord :education for sustainable development; early childhood education; Hållbar utveckling grundskolan åk3;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kollektivism eller individualism i skolan? : En läroplansanalys på LGY70, LPF94 och LGY11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fredric Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Läroplan; LGY11; LPF94; LGY70; Skola; Kollektivism; Individualism;

  Sammanfattning : This essay will address whether the school has gone from being a collectivist-oriented to anindividualist-oriented school. By studying the curricula LGY70, LPF94 and LGY11 for uppersecondary school and studying how the concept group expresses itself in the different curricula. LÄS MER