Sökning: "läroplansgranskning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet läroplansgranskning.

 1. 1. Historia och historieskildring i det svenska skolsystemet : En studie kring läroplaner, faktaskildring och historiebegrepp, mellan 1962-2012

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Therese Björkman; [2014]
  Nyckelord :history; curriculum examination; examination of study material; pedagogical text; concepts in the study materials; the Swedish witch trials; middle school; historia; läroplansgranskning; läromedelsgranskning; pedagogisk text; läromedelsbegrepp; de svenska häxprocesserna; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit tudelat, med både kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Den första har syftat till att undersöka vilken ställning historieämnet har haft i läro- och kursplaner, från år 1962 till 2012. LÄS MER

 2. 2. Kvinnan som lekte kurragömma : En studie av kvinnoskildringen i historieläroböcker för mellanstadiet och jämställdhet i läroplaner 1962-2012

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Sanna Sundqvist; [2013]
  Nyckelord :textbook examination; curriculum examination; history; elementary school; textbooks; gender equality; gender research; läroboksgranskning; läroplansgranskning; historia; mellanstadiet; läroböcker; jämställdhet; genusforskning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har syftat till att få svar på hur kvinnor skildras i förhållande till män i mellanstadiets läroböcker i historia. Arbetet började i 1960-talets läroböcker och sträckte sig 50 år framåt i tiden för att kunna svara på frågan hur skildringen av kvinnor har förändrats över tid. LÄS MER