Sökning: "läroplanshistorik"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet läroplanshistorik.

 1. 1. Rytmen i skolan : En historisk analys av rytmbegreppetsplats i musikämnets kursplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Joacim Zetterberg Friberg; [2012]
  Nyckelord :rytm; musik; läroplan; Gadamer; hermeneutik;

  Sammanfattning : I vårt västerländska samhälle där musik är en stor del av mångas vardagliga liv, glöms ibland musikens grundläggande byggstenar bort. Rytmen är en av dessa byggstenar. Uppsatsens innehåll behandlar rytm som begrepp, läroplanshistorik samt en kvalitativ textanalys av svenska skolans kursplaner i musik mellan 1962-2011. LÄS MER

 2. 2. Samarbete mellan hem och skola : ett historiskt perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Gardelius; [2010]
  Nyckelord :Föräldrar; läroplaner; läroplanshistorik; läroplansteori;

  Sammanfattning : Kortfattat handlar arbetet om föräldrars medverkan i styrdokumenten under 1900-talet iSverige. Studien är gjord enbart med hjälp av litteratur, och då främst de styrdokument som varit gällande under 1900-talet, det vill säga Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919, Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955, Läroplan för grundskolan Lgr62, Läroplan för grundskolan Lgr69, Läroplan för grundskolan Lgr80 samt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94. LÄS MER

 3. 3. Matematikutvecklare : Varför? Vad? Hur?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Lindh; [2008]
  Nyckelord :matematikutvecklare; Matematikdelegationen; NCM; matematikresultat;

  Sammanfattning : I nästan alla Sveriges kommuner finns numera en lokal matematikutvecklare som har i uppdrag att främja undervisningen i matematik, bistå kollegor med aktuell forskning med mera. De arbetar som samordnare till kommunernas matematiklärare och ingår själva i både regionala och nationella nätverk spridda över landet. LÄS MER