Sökning: "läroplansteori"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade ordet läroplansteori.

 1. 1. Synen på skönlitterär kunskap i läromedel för Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Timmy Andersson; [2023]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; innehållsanalys; kunskap; läromedel; läroplansteori; skönlitteratur; svenska.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur läromedel för svenska 1 i gymnasieskolan arbetar med skönlitteratur i förhållande till vad läroplanen säger. Med hjälp av en innehållsanalys av tre olika läromedel för svenska 1, undersöks vilken sorts litterär kunskap som prövas i samband med övningsuppgifter i läromedlet. LÄS MER

 2. 2. Att studera buddhister eller samtala med Siddharta Gautama : En restorativ analys om att lära sig från religion

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Agne Törnqvist; [2023]
  Nyckelord :Att lära från religion; Läroplansteori; Michael Grimmitt; Paul Ricoeur; Reflektivt Ekvilibrium; Religionsutbildning;

  Sammanfattning : In the Swedish curriculum there is uncertainty today, regarding the purpose of the subject of religious studies on a highschool level. A question exists whether students should merely be learning about religions or if they should, in addition, also learn from said religions. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogers analys av lärmiljöer : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annette Åhman; Maria Tänglander; [2023]
  Nyckelord :analys; insatser; lärmiljö; läroplansteori; ramfaktorteori; specialpedagog; systematiskt kvalitetsarbete; uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur några specialpedagoger, inom grundskolan F-6, beskrev hur analyser av lärmiljöer genomfördes och på vilket sätt insatserna utformades utifrån analysens resultat i syfte att främja elevers lärande och utveckling. Utifrån syftet valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer då författarna ville få kunskap om specialpedagogernas beskrivningar om analys av lärmiljöer. LÄS MER

 4. 4. F–3-lärares undervisning om livsfrågor : En kvalitativ studie om lärares tillämpning av didaktiska val i livsfrågeundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnea Appelgren; Emma Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :livsfrågor; läroplan; läroplansteori; didaktik; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur lärare i F–3 tillämpardidaktiska val i livsfrågeundervisningen.För att besvara detta syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts där femlärare intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Hur ska skolan stödja elever som har svårt med matematik? : En analys av läroplaner och kommentarmaterial för perioden 1962-2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olivia Lundegårdh; [2023]
  Nyckelord :Matematik; undervisning; matematiksvårighet; specialpedagogik; läroplansteori;

  Sammanfattning : Vissa menar att matematiken kan vara ett svårt ämne för elever. Läroplanen är ett dokument som läraren kan luta sig mot för att få stöd i hur elever kan motiveras till matematikens olika delar. LÄS MER