Sökning: "läroplansutveckling"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet läroplansutveckling.

 1. 1. Kritisk diskursanalys av Gy2011 med fokus på kulturkontexten : Politiska diskursers relation till svensk läroplansutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

  Författare :Kristoffer Danne; [2015]
  Nyckelord :Curriculum development; Gy2011; political discourses; discourse analysis; liberalization; European integration; political instruments for control;

  Sammanfattning : This research aims to relate the modern Swedish curriculum development to the political discourses liberalization and European integration through a critical discourse analysis of the Swedish curriculum Gy2011. These political discourses constitute the cultural context of Gy2011, which according to critical discourse theory is synonymous with the terms social sphere or praxis. LÄS MER

 2. 2. En god samhällsmedborgare : En studie av den moçambikiska läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Litsgård; [2014]
  Nyckelord :Moçambique; Samhällsutveckling; Läroplansforskning; Läroplansteori; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Det här är en studie i syfte att analysera den moçambikiska läroplanens värdegrundspolicy utifrån dess kapitel ”vision och uppdrag”. Genom denna analys undersöks vilka egenskaper samhället eftersträvar hos sina samhällsmedborgare och belyser hur eventuella diskurser i läroplanen kan ses ge mening till den goda samhällsmedborgaren. LÄS MER

 3. 3. Nytta och egenvärde – Matematiken i den nya gymnasieskolan

  C-uppsats,

  Författare :Kaami Tondkar; Ove Holm; [2011]
  Nyckelord :Kursplan; ämnesplan; textanalys; nyttovärde; egenv;

  Sammanfattning : Vi är två lärarstudenter som under vår VFU har kommit i kontakt med förberedelsearbetet inför den nyaämnesplanen i matematik på gymnasiet som ska implementeras under höstterminen 011. Med anledning avdenna upplevelse väcktes vårt intresse och vi bestämde oss för att behandla denna ämnesplan i vårtexamensarbete. LÄS MER

 4. 4. Läroplansutveckling under 25 år : En jämförelse med tre aspekter ur samhällsutvecklingen i Sverige mellan 1969 och 1994

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Linda Schönbeck; [2010]
  Nyckelord :Läroplan; Grundskolan; Förändringar; Samhällsförändringar;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar läroplansförändring i grundskolan kontra samhällsförändring i Sverige mellan åren 1969 och 1994, då tre läroplaner ges ut. Syftet är bland annat att undersöka hur olika aspekter ur samhällsförändringen kommer till uttryck i läroplanerna och om det finns förändringar i samhället som man skulle förväntat sig speglas i läroplanerna, men som inte kommer till uttryck. LÄS MER