Sökning: "läroprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet läroprocesser.

 1. 1. Bedömning av läroprocesser i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Lidström; Ellen Leinonen; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; Bild; Läroprocesser; Multimodal; Portfolio;

  Sammanfattning : Under kort tid har bildämnet genomgått stora förändringar, och det pågår fortfarande med tanke på digitaliseringen och ett nytt fokus gällande betygsättning. Från att tidigare betygsatt färdiga alster, har fokus nu riktats till att se till elevers läroprocesser och även betygsättningen ska baseras på dessa. LÄS MER

 2. 2. “THE YOUTH ARE THE FUTURE OF TODAY” - En fallstudie om delaktighet, läroprocesser och empowerment i socialt arbete med ungdomar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elli Jobring; Sara Hawén; [2018-02-05]
  Nyckelord :Empowerment; delaktighet; läroprocesser; kreativitet; ungdomar; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur ett ungdomscenter vid namn Wale Wale i Kibera iKenya arbetar med kreativa läroprocesser och delaktighet och hur ett sådant arbete kanförstås utifrån begreppet empowerment. Vidare syftar studien till att klargöra ledarskapetsfunktion i arbetet som centret bedriver. LÄS MER

 3. 3. Om vi gör roliga saker så får vi glada elever : En undersökning av påverkansfaktorer och kvalitetskriterier för estetiska projekt i skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anders Olausson; [2018]
  Nyckelord :Estetiska; Konstnärliga och Kreativa projekt i Skola; Musikpedagogik; Musikterapi; Estetisk undervisning; Estetiska läroprocesser; Skolkör; Luciatåg; Träningskolan; Anne Bamford; The wow factor; Tomas Saar; Träningslogik; Linjära eller Meningsskapande arbetsformer; Maximal identitetsinvestering; Tyst kunskap; Tacit knowledge;

  Sammanfattning : En undersökning av estetiska projekt i skolmiljö. I undersökningen intervjuas en musiklärare, en förskoleklasslärare och en musikterapeut som representanter för olika yrkesgrupper som arbetar med estetiska projekt i skolmiljö. LÄS MER

 4. 4. Demokratiska läroprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Larsson; Lukas Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Education; Democracy;

  Sammanfattning : Vi har sammanställt den här texten genom att jämföra och reflektera kring olika källor. Vi har haft som ambition och mål att svara på våra frågeställningar med hjälp av adekvat forskning. Vi inleder texten med en kort historieöversikt för att ge läsaren en inblick kring det problematiska med begreppet demokrati och värdegrund. LÄS MER

 5. 5. Matematik och estetiska lärprocesser: en studie om ämnesintegration av estetiska verktyg i matematikundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Rafef Ali; [2018]
  Nyckelord :Estetiska läroprocesser; Estetiska verktyg; Lärobokbaserad undervisning; Matematikundervisning; Ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att observera hur lärarna arbetar med matematik i årskurserna F-3, med fokus på hur estetiska verktyg används i matematikundervisningen. Studien är baserad på klassobservationer i två årskurser i de tidigare skolåren F-3 samt elev- och lärarintervjuer och ämnade lyfta estetiska lärprocesser samt hur de spelar in på elevernas upplevelser vad gäller ämnesintegration i matematikundervisning. LÄS MER