Sökning: "läroverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet läroverktyg.

 1. 1. Utveckling av e-läromedel för test-baserat lärande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Isak Friis-Jespersen; Jonas Okembia - Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Testbased learning with feedback; E-learning; Development; IT-Artefact and Web applikation 2; e-läromedel; test-baserat lärande; testbaserat; artefakt; utveckling; Webbapplikation; lärande; kognitiv psykologi; Test baserat lärande och feedback; IT-Artefakt;

  Sammanfattning : There is a increasing number of enrolled students in higher education, which leads toless personal time with the teachers, and therefore supplementary technologies needs to takeplace. This paper investigate how Testbased learning with feedback affects the learningoutcomes in a group of students, by measuring their perceived value. LÄS MER

 2. 2. Pedagogernas upplevelser av extra anpassningar i undervisningen : -för elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Eva Andersson; Marie Melin; [2018]
  Nyckelord :digitala läroverktyg; inkludering; framgångsfaktorer; styrdokument; läroplan.;

  Sammanfattning : This work examines teachers’ experiences of teaching students with reading and writing difficulties / dyslexia in a regular class-room setting. The questions were: General experiences of the needs of additional adjustments in teaching. How additional adjustments strengthen classroom teaching. LÄS MER

 3. 3. Rekommendationsmotor: med fokus inom E-lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lennart Jakobsson; Thires Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Recommendation engine; implicit data; collaborative filtering; E-learning; recommendations; Rekommendationsmotor; implicita data; samarbetsfiltrering; E-lärande; rekommendationer;

  Sammanfattning : Studier kring rekommendationsmotorer är ett område med större signifikans i en växande digital verklighet. Mängden med information ökar och med mer information blir det svårare att hitta det som för individen är av intresse. LÄS MER

 4. 4. LUSTFYLLT LÄRANDE MED LÄRPLATTA : En kvalitativ studie om lärplattan som digitalt läroverktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Mathilda Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :Utbildning; digitalisering; digital kompetens; farhågor; komplement;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att bidra med nya kunskaper om hur lärplattan används av barn och pedagoger i förskolan, samt att undersöka pedagogers syn på lärplattan. För att göra detta så har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Fyra pedagoger verksamma i förskolan har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Samma mål i ny kontext : Utvecklingsförslag förwebbaserat läroverktyg

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joline Andersson; [2017]
  Nyckelord :Informationsarkitektur; användarupplevelse; virtuella patienter; utvecklingsförslag; prototyper; läroverktyg; prehospital vård;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to create development proposals for further development of the web-based learning tool Web Based Simulation of Patients (Web-SP). The tool is used in health care programs where students with digital help can link theoretical knowledge and practical actions to reach as close as possible to a true patient case. LÄS MER