Sökning: "läroverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet läroverktyg.

 1. 1. "Lesson complete" : En studie om hur spelfunktioner kan motivera till språklärande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Frida Lindström; [2023]
  Nyckelord :Learning; Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; Gamification; Multilingualism; Lärande; Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; Gamification; Flerspråkighet;

  Sammanfattning : Lärande och motivation är nära sammankopplade, en motiverad elev tar till sig materialet bättre. Detta är ett område som utforskats under lång tid, men verktygen som tillämpas för att främja lärande har utvecklats och därmed finns nya motivationsfrämjande faktorer som kan utforskas. Idag finns det även digitala läroverktyg. LÄS MER

 2. 2. Chatbot i högre utbildning : : En tvärsnittsstudie för att undersöka studenters inställningtill att använda chatbottar i utbildningssyfte

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Emma Olsson; Jamie Svanberg; [2023]
  Nyckelord :Chatbot; student attitudes; higher education; TAM; Crosssectional study; Chatbot; studentattityder; högre utbildning; TAM; tvärsnittsstudie;

  Sammanfattning : Chatbot is a digital tool that, via AI technology, makescommunication between humans and technology possible.Chatbots are commonly used as, for example, digitalcustomer service assistance, but have recently also madeinroads into the education sector. LÄS MER

 3. 3. A hypothesis generating case study comparing exploratory and pairwise testing in an embedded system environment

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Petter Falkenstrand; Tim Gidlöf; [2022]
  Nyckelord :Software testing; Pairwise testing; Combinatorial testing; Exploratory testing.; Mjukvarutestning; Parvis testning; Kombinatorisk testning; Utforskande testning.;

  Sammanfattning : Mjukvarutestning har, sedan introduktionen av datorer, varit föremål för forskning. Idag, när datorer och mikroprocessorer alltmer integreras i produkter som omger oss i vårt dagliga liv, så ökar vikten av effektiv och korrekt mjukvarutestning. LÄS MER

 4. 4. Digitala spel som läroverktyg : En kognitiv arbetsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Petronella Sjögren; Astrid Holmberg; [2021]
  Nyckelord :digital games; cognitive work analysis; digitala lärospel; kognitiv arbetsanalys;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to evaluate digital games as a learning tool, by reviewing the experiences of a number of teachers. The thesis investigates what aspects of digital games create prospects for learning, and what concepts need further improvement. LÄS MER

 5. 5. The UX of AI-Augmented Question Generation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Hanna Tydén; Inger Gundersen; [2021]
  Nyckelord :Interaction Design; User Experience; Question Generation; Usability Testing; E-learning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The demand for improved digital learning tools has increased over the recent years, and got an additional boost from the Covid-19-pandemic. Many companies use artificial intelligence to improve their systems, one use case being question generation. LÄS MER