Sökning: "lärplattan"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet lärplattan.

 1. 1. Lärplattan - pedagogernas vän eller fiende?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christina Bertilsson; Linda Sandborg; [2019]
  Nyckelord :Lärplattan; Förskola; pedagoger; tillgänglighet; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Baserat på våra egna erfarenheter ute i förskolans verksamheter finns det varierande tillgänglighet av de digitala verktygen i verksamheten, vi upplever att det finns både positiv och negativ tillgänglighet av digitala verktyg på förskolor runt om i Sverige. Syftet med denna studie är att beskriva en förskola som har digitala verktyg tillgängliga i sin verksamhet. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ett hjälpmedel, ingen spelmaskin!” : En kvalitativ studie om hur lärplattan används i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Möllerström; Alexandra Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ikt; lärplatta; förskollärare; tillgänglighet; förhållningssätt; arbetssätt;

  Sammanfattning : Inledning I vår studie är lärplattan som digitalt verktyg i fokus. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat hur olika användningen av digital teknik kan se ut i förskolorna. I läroplan 1998 (rev. 2016) är målen för digital teknik diffusa samtidigt som målen i den nya läroplan 2018 skrivs fram mer tydligt. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie i förskolan om pedagogernas förhållningssätt till IKT med lärplattan som fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Christensen; Maria Evander; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; IKT; Lärplatta; Förskollärare; Förskola;

  Sammanfattning : Eftersom vi står inför en revidering av förskolans läroplan som träder i kraft den 1 juli 2019 vilket bland annat innebär att barnen ska ges möjlighet att utveckla adekvat digital kompentens. Därför har syftet med vår studie varit att ta reda på hur pedagogernas förhållningssätt är till IKT/lärplattan i förskolan och vilka olika faktorer som påverkar användandet i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om förskollärarens användande av digitala verktyg för att utveckla flerspråkighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecca Andersen; Aleksandra Lagerbratt; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskollärare; förskolan; digitala verktyg; språkutveckling;

  Sammanfattning : Inledning Studien har sitt fokus i hur digitala verktyg används i förskolor för att utveckla språket hos flerspråkiga barn. Flerspråkighet och digitala verktyg är två växande ämnen i dagens samhälle. Båda ämnena är viktiga att lyfta och skapa sig mer kunskap och förståelse omkring. LÄS MER

 5. 5. Lärplattan i förskolan -Ett digitalt verktyg för att främja barns språkutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Liljeberg; [2018]
  Nyckelord :App; Barns språkutveckling; Digital kompetens; Lärplatta; Proximal utvecklingszon; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Med den ökande digitaliseringen i vårt samhälle använder sig förskolor idag allt mer av digitala verktyg som hjälp för inlärning. Men det finns stora skillnader mellan förskolors användande av den nya tekniken. LÄS MER