Sökning: "lärplattan"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet lärplattan.

 1. 1. ”Skapa världar i den digitala plattformen Green screen” : En innehållsanalys hur digitala verktyg kan användas i förskolan utifrån en pedagogisk tidning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Karlsson; Sara Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; digital tools; teaching; design-oriented perspective; design for learning; content analysis; Förskola; digitala verktyg; undervisning; designorienterat perspektiv; design för lärande; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap hur digitala verktyg kan användas för barns lärande i förskolan. Med innehållsanalys som metod samt utifrån ett designorienterat perspektiv genom begreppen semiotisk resurs, iscensättning och meningspotential är avsikten att undersöka vad som kan utgöra inspiration för pedagoger när de planerar undervisning med digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Lärplattan i förskolan : En kvalitativ studie om lärplattans roll i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Carolin Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Barn; förskola; förskollärare; interaktion; lärplatta;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att beskriva såväl användningen av lärplattan i förskolan som användningens betydelse för interaktion, delaktighet och lärande i förskoleverksamheten. Vidare kommer de pedagogiska möjligheter och utmaningar som följer med lärplattans användning i förskolan att diskuteras. LÄS MER

 3. 3. Adekvat digital kompetens i förskolan – vad är det? : En kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattar begreppet adekvat digital kompetens.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tobias Lingh; Emilia Åsberg; [2020]
  Nyckelord :förskola; adekvat digital kompetens; förskollärare; digitalisering; TPACK;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om vad adekvat digital kompetens kan innebära för förskollärare idag, år 2020. I den svenska läroplanen för förskolan (2018) står det skrivet att förskollärare ska skapa möjligheter för barnen på förskolan att utveckla adekvat digital kompetens. LÄS MER

 4. 4. ”Pippi Långstrump klättrade upp för en stege på taket…och tog på sig den”. : En studie om förskolebarns kunskap och erfarenheter kring digitala verktyg och dess möjligheter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Frida Svensson; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; Film; Green Screen; Image; Preschool; Bild; Digitalisering; Film; Förskola; Green Screen;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute knowledge about preschool-children´s behavior as consumers and producers of image through digital tools. The study is about the older preschool-children based on three different observations that are investigated with the help of video-observation. LÄS MER

 5. 5. Lärplatta i förskolan : En studie om hur förskolebarn i åldern fyra och fem år utforskar lärplattan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Christin Svensson; Cecilia Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Lärplatta; Samspel; Videoobservationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER