Sökning: "lärplattformar"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet lärplattformar.

 1. 1. IMPLEMENTERING AV EN LÄRPLATTFORM EN FALLSTUDIE

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Naverfeldt; Magnus Olovsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :implementering; lärplattform; skola; lärare; IT-acceptans; fallstudie; TAM;

  Sammanfattning : This case study has studied the implementation of a new learning management system (LMS) in a Swedish Secondary High school. The purpose has been to examine how teacher at this school have perceived how the implementation process has been done. Further the purpose was to study how and by whom the decision to change LMS was taken. LÄS MER

 2. 2. On-demand virtual laboratory environments for Internetworking e-learning : A first step using docker containers

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Andreas Kokkalis; [2018]
  Nyckelord :Learning management systems; Learning Tools Interoperability; E-learning; Docker containers; virtualization; virtual laboratories; Lärplattform; Lärverktyg Interoperabilitet; E-lärande; Dockercontainrar; virtualisering; virtuella laboratorier;

  Sammanfattning : Learning Management Systems (LMSs) are widely used in higher education to improve the learning, teaching, and administrative tasks for both students and instructors. Such systems enrich the educational experience by integrating a wide range of services, such as on-demand course material and training, thus empowering students to achieve their learning outcomes at their own pace. LÄS MER

 3. 3. "Jag tycker ändå att jag klarar mig ganska bra" : En kvalitativ studie om svensklärares digitala arbetssätt och deras upplevda digitala kompetensutvecklingsbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Nilsson; Anna Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Implementeringsteorin; Kompetensutveckling; Lärare; Svenskundervisning; TPACK;

  Sammanfattning : Digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande och nödvändigt för att vara aktiv samhällsmedborgare. Syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur mellanstadielärare integrerar digitala verktyg i svenskundervisningen och vilken form av kompetensutveckling de efterfrågar för att vidareutveckla det digitala arbetet i ämnet, i relation till deras pedagogiska och ämnesspecifika kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Design av digitala lärplattformar för att stödja samhörighet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Levall; [2018]
  Nyckelord :E-lärande; distansstudier; samhörighet; social spelifiering;

  Sammanfattning : Under en lång tid har det rapporterats att distansstudier har ett högt antal studenter som gör studieavhopp. Tidigare forskning har visat att en anledning till att studenter inte fullföljer sin distansutbildning kan vara en brist på social kontakt och därmed en känsla av isolering hos studenten. LÄS MER

 5. 5. Skolans medialisering : Lärares och elevers kommunikationskultur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Richter Richter; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Lärplattformar; Skola; Medialisering; Doxa;

  Sammanfattning : I den skola som uppsatsen undersöker finns skilda meningar om hur kommunikation ska ske med hjälp av digitala hjälpmedel, samt till vad och hur dessa verktyg ska användas. Samhället arbetar samtidigt aktivt med att få Sveriges skolor mer och mer digitaliserade. LÄS MER