Sökning: "lärstudier"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lärstudier.

  1. 1. En lärstudie i teknik på förskola

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

    Författare :Ann-Louise Andersson; Malin Bergstrand; [2011]
    Nyckelord :lärstudie; förskola; teknik;

    Sammanfattning : Bakgrund:I och med den reviderade läroplanen för förskolan trycks det på att förskolan aktivt ska arbeta med teknik. I dagens förskola är tekniken ett eftersatt område som mest har reducerats till att vara bygg och konstruktion med olika material och som en del av naturkunskapen. LÄS MER