Sökning: "lärteorier"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet lärteorier.

 1. 1. Gamification - Den moderna tidens pedagogik : En studie av gamification som pedagogisk teori och praktik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Marcus Hultberg; [2019]
  Nyckelord :motivation; plattform; spelifiering; spelelement;

  Sammanfattning : Gamification används idag i flertalet verksamheter för att öka motivation och engagemang. Det är en pedagogisk metod som idag ses vara ett komplement till övrigt pedagogiskt arbete. Gamification brukas i många spektra; utbildning, e-handel, sjukvård, hotellbranschen och mer. Däremot har gamification som begrepp utforskats svagt. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers samtal i måltidssituationer : En studie om frågor och måltidspedagogik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Karlsson; Karolina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Måltidspedagogik; Sociokulturellt perspektiv; Samtal; Frågor; Pedagoger; Språk;

  Sammanfattning : Examensarbetet grundar sig i en kvalitativ forskningsansats med anknytning till en kvantitativ. Syftet med studien är att undersöka de frågor pedagogerna ställer till barnen under måltidssituationerna samt hur pedagogerna presenterar maten för barnen. LÄS MER

 3. 3. Professional development in Global Value Chains and Life Cycle Assessment : A case study at an Argentinian institute

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Joel Hanström; [2017]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; Global Value Chains; Professional Development; Globala värdekedjor; Livscykelanalys; Kompetensutveckling; Análisis del Ciclo de Vida; Cadenas Globales de Valor; Desarrollo professional;

  Sammanfattning : This master thesis seeks to investigate how an Argentinean institute support its members to learn Global Value Chains and Life Cycle Assessment. Two important methodologies that can be used as a basis to form sustainable strategies based on analyses of products or services. LÄS MER

 4. 4. Pedagogiska Appar : Speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av möjligheter till lärande genom pedagogiska Appar på surfplattor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anette Bergman; [2015]
  Nyckelord :Pedagogiska Appar; surfplatta; lärande; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker sex verksamma speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av att använda pedagogiska Applikationer (Appar) på surfplattor i sin undervisning. Studien utgår från lärteorier och dess metodologiska ansats är kvalitativ där det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och lärande för barn med lindrig utvecklingsstörning - en kvalitativ studie i syfte att finna goda faktorer i pedagogers ledarskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anette Gustavsson; Anna Ödman; [2014-08-21]
  Nyckelord :barn med lindrig utvecklingsstörning; pedagogiskt ledarskap; inkludering; integrering;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att identifiera faktorer i pedagogers ledarskap, som främjar utveckling och lärande för barn med lindrig utvecklingsstörning.Teori: Studien utgår ifrån två lärteorier. Dessa är Jean Piaget som representerar stadieteorin och Lev Vygotskij som representerar det sociokulturella. LÄS MER