Sökning: "läs- och skrivkunnighet"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden läs- och skrivkunnighet.

 1. 1. Skapandets betydelse för yngre barns litteracitetsutveckling : Om att erövra litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Caroline Sandlöv; Emma Ullberg; [2019]
  Nyckelord :Ateljé; ateljerista; estetiska uttrycksformer; förskola; litteracitet; litteracitetshändelser; modes; multimodalitet; multimodala resurser; skapande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning    Den här undersökningen tar utgångspunkt i att forskning kring skapande kopplat till litteracitet är begränsad. Litteracitet är ett begrepp som kommer från eng. LÄS MER

 2. 2. Högskoleförberedelse i gymnasiebibliotek : Utbildningsbibliotekens roll för ungas övergång från gymnasie- till högskolestudier

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Alva Franzon; [2019]
  Nyckelord :Libraries and education; Libraries - Aims and objectives; Academic libraries; Literacy; School libraries; Bibliotek och skola; Bibliotekens mål och uppgifter; Högskolebibliotek; Läs- och skrivkunnighet; Skolbibliotek;

  Sammanfattning : This thesis examines how school libraries and academic libraries work with certain aspects of academic literacy in order to prepare pupils for higher education. The starting point of the thesis is the proposal for a new national strategy for Swedish libraries, published in March 2019, where educational libraries are presented as a coherent chain. LÄS MER

 3. 3. Bilden av bilden : En studie om kunskapssynen och förväntningarna kring det föreslagna gymnasiegemensamma ämnetEstetiska uttryck 50p – Bild

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Caroline Marjoniemi; [2018]
  Nyckelord :Pedagogik; bildlärare; bildämnet; bild; gymnasiebildlärare; läroplansteori; styrdokument; kunskapskrav i bild; centralt innehåll i bild; syfte i bild; bildundervisning; estetiska uttryck; estetisk verksamhet; SOU Framtidsvägen; Nationell Estetisk Kongress; gymnasiegemensamt estetämne; gymnasiebild.;

  Sammanfattning : 2011 föll det obligatoriska ämnet Estetisk verksamhet bort ur läroplanen. I år, 19:e juni 2018 röstar regeringen om ett förslag som gör att de estetiska ämnena återigen blir obligatoriska. Syftet med studien är att belysa frågor kring vad som händer om förslaget går igenom. LÄS MER

 4. 4. Skapandets betydelse för yngre barns litteracitetsutveckling : Om att erövra litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emma Ullberg; Caroline Sandlöv; [2018]
  Nyckelord :Ateljé; ateljerista; estetiska uttrycksformer; förskola; litteracitet; litteracitetshändelser; modes; multimodalitet; multimodala resurser; skapande.;

  Sammanfattning : Den här undersökningen tar utgångspunkt i att forskning kring skapande kopplat till litteracitet är begränsad. Litteracitet är ett begrepp som kommer från eng. literacy och betyder i första hand läs- och skrivkunnighet, men kan också ses ur ett vidare perspektiv, vilket även innefattar sociala samspel (Axelsson, 2005). LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar kognitiv förmåga mäns och kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden? : -  En jämförande studie mellan Sverige och Tyskland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Julia Nilsson; Josefin Tränck; [2018]
  Nyckelord :Sysselsättning; PIAAC; kognitiv förmåga; Blinder-Oaxaca dekomponering;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om det finns någon skillnad i kognitiva förmågor mellan kvinnor och män samt hur dessa förmågor värderas på arbetsmarknaden. Frågeställningen som ska besvaras är hur kognitiv förmåga påverkarsannolikhetenattvarasysselsatt,arbetslösocheji arbetskraften för kvinnor och män i Sverige respektive Tyskland. LÄS MER