Sökning: "läsarroll"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet läsarroll.

 1. 1. Fantasy är inte bara verklighetsflykt : Att använda fantasy för att utveckla elevers läsförståelse och motivera till läsning av kanoniska texter

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Alexandra Alexandersson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fantasy kan användas för att öka elevers läsförståelse. Min uppsats är teoretisk på så sätt att jag inte har gjort någon empirisk undersökning. LÄS MER

 2. 2. Den ideala sökande : En kvalitativ SFG-analys om hur modalitet realiserar krav och önskemål i platsannonser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Linnea Ilbring; [2013]
  Nyckelord :Systemisk-funktionell grammatik SFG ; modalitet; processer; platsannonser; den ideala sökande; informatör; kommunikatör; kvalifikationer; krav; önskemål;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt i den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) undersöka hur bilden av den ideala arbetssökande informatören/kommunikatören ser ut genom att analysera hur denne konstrueras i sex platsannonser hämtade från den ideella, offentliga och privata sektorn. Platsannonsernas innehåll och de kvalifikationer som efterfrågas samt hur modalitet bidrar till att realisera absoluta krav respektive önskemål analyseras. LÄS MER