Sökning: "läsartilltal"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet läsartilltal.

 1. 1. ”Den kan ju va fruktansvärt långtråkig, o dötrist o tråkig o alldeles... alldeles underbar!” : en studie om språkhistoriemomentet i svenskundervisningen utifrån tre läroböcker för gymnasieskolan.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Maria Larsson; [2019]
  Nyckelord :skolämnet svenska; språkhistoria; språksociologi; läroböcker; textanalys; svenska språket; svenskundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Hur presenteras momentet språkhistoria i läroböcker för elever i gymnasieskolan? Vilka likheter och skillnader finns i läroböckernas avsnitt om momentet? Görs det kopplingar till andra ämnen? Denna studie undersöker tre vanliga läroböcker som används i gymnasieskolan, för att få svar på ovanstående frågor. Undersökningen gjordes med hjälp av fyra olika metoder för textanalys, där fokus för analysen låg främst på innehåll, grafik och läsartilltal. LÄS MER

 2. 2. NÄRHET ELLER DISTANS. En undersökning av personliga pronomen och läsartilltal i en svensk översättning av en tysk webbplats med turistinformation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jenny Nävås; [2015-10-21]
  Nyckelord :tyska; Översättning; skopos; tilltal; marknadsföring;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att ta reda på hur läsartilltal och användningen av person-liga pronomen påverkar närhet och distans mellan avsändare och mottagare vid svensk översättning av tyska marknadsförande texter med tanke på textens funktion och över-sättningens skopos. Som material i undersökningen används den tyska och den svenska versionen av en webbsida med information om turistmål i Tyskland. LÄS MER

 3. 3. Låt texten tala! : En studie om röst och kausalitet i tre samhällskunskapsböcker för grundskolans senare år

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Christina Forsström; [2014]
  Nyckelord :läsbarhet; röst; kausalitet; LIX; läromedelsanalys; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I studien undersöks i vilken grad läsbarhetsvariablerna röst och kausalitet förekommer i tre läroböcker för samhällskunskap i grundskolans senare år. De tre läromedlen, av vilken en enligt förlaget är bearbetad till lättläst språk, jämförs avseende dessa variabler och resultatet sätts även i relation till Läsbarhetsindex (LIX), ett annat mått på läsbarhet. LÄS MER

 4. 4. Den ideala feriearbetaren. En studie i framställningen av idealsökanden i kommuntexter till ungdomar.

  L2-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Jimmy Lindgren; [2013-09-13]
  Nyckelord :idealsökande; feriearbete; kommuner;

  Sammanfattning : Specialarbete, 7,5 hpSvenska språket, fortsättningskurs 1203Vt 2013Handledare: Andreas Nord.... LÄS MER

 5. 5. Myndigheten, texten och läsaren. Myndighetsinformation i lättläst version

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Camilla Forsberg; [2012]
  Nyckelord :litteracitet; lättläst; myndighet; myndighetsinformation;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras lättlästa myndighetstexter utifrån skillnaden gentemot motsvarande normalversioner, vilka krav som ställs på läsarna och hur den övergripande situationen påverkar den språkliga utformningen. Syftet med uppsatsen är att få kunskap om lättlästa myndighetstexter i relation till deras sammanhang. LÄS MER