Sökning: "läsbarhet historia"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden läsbarhet historia.

 1. 1. Kulturarv och kulturmiljö i stadsbyggnadsprojekt : en analys av förhållningssättet till kulturmiljön i omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tina Ziese; [2017]
  Nyckelord :bostadsområde; industriområde; kulturarv; kulturmiljö; omvandlingsprojekt; Slakthusområdet; stadsbyggnad; stadsplanering;

  Sammanfattning : En plats historia, kulturmiljö och kulturarv påverkar platsens karaktär och identitet. Vid stadsbyggnadsprojekt måste stadsplanerare förhålla sig till den befintliga kulturmiljön. Idag omvandlas många äldre industriområden till bostadsområden. Ett sådant exempel är omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Att skriva lätt om ett komplicerat innehåll. En undersökning av textbindning i Om Sverige – samhällsorientering på svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Angelina Drakopoulos; [2016-07-15]
  Nyckelord :textbindning; läsbarhet; textanalys; läsförståelse; andraspråksanvändare;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitetSpecialarbeteSpråkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hpVårterminen 2015Handledare: Hans Landqvist.... LÄS MER

 3. 3. Röst, kausalitet och läsbarhetsindex i historieläromedel från ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Linda Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Swedish as a Second Language; Voice; Causality; LIX-Value of Words; Textbooks; Svenska som andraspråk; Röst; Kausalitet; Läsbarhetsindex; Undervisningsmaterial;

  Sammanfattning : This essay focuses on four different aspects of readability: voice, causality, advanced words and the LIX-value of words. Each of these four facilitates or aggravates reading comprehension for students, which is further defined in the paper. The study is an analysis of textbooks in history for 8th grade from a second language perspective. LÄS MER

 4. 4. Vad har du lärt dig om andra världskriget? En språklig analys av läromedel i historia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lars Landén; [2013-03-27]
  Nyckelord :textanalys; textriktighet; läsbarhet;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hpSvenska språket, fördjupningskurs LSV410HT 2012Handledare: Maja Lindfors Viklund.... LÄS MER

 5. 5. Att förstå eller inte förstå - det är frågan. En studie om läroboksspråkets betydelse för läsförståelsen hos elever i skolår 4.

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ingrid Bergstrand Grenner; Lena Ekblad; [2011]
  Nyckelord :kausalitet; läsbarhet; läsförståelse; lärobokstext; röst; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är att undersöka vilken betydelse det kan ha för läsförståelsen hos elever i skolår fyra, att en originaltext i historia förses med variablerna röst respektive kausalitet. Metod: Tre klasser läste en originaltext i historia alternativt en bearbetad text med variabeln röst eller kausalitet. LÄS MER