Sökning: "läsbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet läsbarhet.

 1. 1. Loss, Gain, and Chromosomes : Readability and Translation Shifts in Medical Information for Families of Children with 10q25/10q26 Deletions

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Kristina Runyeon-Odeberg; [2019]
  Nyckelord :medical information; medical terminology; readability; translation strategies; translation shifts; medicinsk information; medicinsk terminologi; läsbarhet; översättningsstrategier;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis for the degree of Master, one year, is to investigate the translation of medical information from British English into Swedish. The analysis is concerned with readability and terminology. LÄS MER

 2. 2. Trollkarlarna från Oz. Källtexttrogenhet och läsbarhet i fyra svenska versioner av en barnboksklassiker

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Maria Warnefors; [2019]
  Nyckelord :Trollkarlen från Oz; översättning av barnlitteratur; nyöversättning; källtexttrogenhet; kulturanpassning; modernisering; läsbarhet; litterära översättningar; språksociologi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en undersökning av tre översättningar och en moderniserad bearbetning av den amerikanska barnboksklassikern Trollkarlen från Oz av L. Frank Baum. Syftet har varit att studera hur de fyra måltextversionerna skiljer sig åt i fråga om läsbarhet och källtexttrogenhet. LÄS MER

 3. 3. Att informera om neonatalvård : En studie om hur text och bild i samverkan kan påverka upplevd trygghet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sanna Ek; [2019]
  Nyckelord :begriplighet; informationsdesign; kunskap; läsbarhet; neonatalvård; textdesign; trygghet; vårdinformation.;

  Sammanfattning : Neonatalvårdsinformationen är svår att nationellt standardisera då Sverige har regionala skillnader i både avdelningsinformationen och vårdrutinerna. Syftet med detta arbete var att undersöka neonatalvårdsinformationen i vårdkedjans olika steg: före, under och efter en förlossning. LÄS MER

 4. 4. Läsbarhet för alla : Om anpassning av läromedelstext som ett medel för att öka tillgängligheten och stödja skolans kompenserande uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; läromedel; läsförståelse; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker i vilken mån forskningsresultat om läsbarhet i läromedel har påverkat en läromedelstext som bearbetats med avseende just på läsbarhet. En utgångspunkt är att läromedel fungerar som ett slags ”dold läroplan” och därför har stor påverkan på skolans praktik. LÄS MER

 5. 5. Skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillräckligt lättläst? : En textanalys av samhällsinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anton Öberg; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; textanalys; text; lättläst; myndighetstext; samhällsinformation; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker de grafiska och språkliga skillnader som uppstått när Svenska myn-digheter skriver om sin samhällsinformation till lättläst. Den analyserade texten är från Myn-digheten för samhällsskydd och beredskap, texten Om krisen eller kriget kommer. LÄS MER