Sökning: "läsebok"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet läsebok.

 1. 1. Nivåanpassad läsning –En studie om läsbarhet i ord och bild

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Evelina Borneback; Elisabet Johansson; [2021]
  Nyckelord :Nivåbaserat material; läsebok; läsinlärning; nivågradering; progression; bildläsbarhet; bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om ABC-klubbens nivåbaserade läseböcker kananses ha en språklig progression som är anpassade för lättlästa läseböcker samt hur bildernahar en inverkan på läsbarheten av böckerna. Studien använder sig av både kvalitativ ochkvantitativ analys, då den analyserar progressionen inom nivåböckerna men även de olikanivåböckerna med varandra. LÄS MER

 2. 2. Etnicitet i läseböcker : En kvantitativ studie om hur olika etniciteter representeras i läseböcker för ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Edqvist; Rebecca Strömblad; [2021]
  Nyckelord :Etnicitet; Läseböcker; Läromedelsanalys; Västerländsk; Icke-västerländsk; Inkludering; Normkritik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur olika etniciteter representeras i läseböcker i ämnet svenska på lågstadiet. I studien genomfördes en kvantitativ innehållsanalys av fyra läseböcker skrivna mellan 2012 och 2020. Analysen utgår från de två teoretiska utgångspunkterna inkludering och normkritik. LÄS MER

 3. 3. Hur framställs flickor och pojkar i en läsebok  -en ideationell textanalys om hur könsnormer uttrycks i en svensk läsebok

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Brinkner; Madelene Hermansson; [2021]
  Nyckelord :Kön; Genus; Normer; Stereotyper; Läsebok; Transitivitetsanalys; Ideationell analys; Textanalys; SFG;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att genom en transitivitetsanalys granska en läsebok för åk. 4–6 ur ett genusperspektiv för att uppmärksamma hur könsnormer konstrueras och reproduceras i texten samt hur den förhåller sig till Lgr11. Läseboken analyseras utifrån hur manliga och kvinnliga karaktärer framställs. LÄS MER

 4. 4. Genus i skolans läseböcker : En kvalitativ textanalys av fem läseböcker i svenska för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Svensson; Ida Kleringer Wellander; [2020]
  Nyckelord :genus; kön; läsebok; barnlitteratur; makt; egenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga och manliga karaktärer framställs i ett urval läseböcker anpassade för årskurs 1, med utgångspunkt i genusteori. Studien syftar även till att undersöka om och isåfall vilka maktförhållanden som finns mellan kvinnliga och manliga karaktärer i dessa läseböcker. LÄS MER

 5. 5. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER